Detaljer


Overlege - Geriatri

Medisinsk avdeling dekker et opptaksområde som lokalsykehus på ca. 165.000 innbyggere, og har enkelte områdefunksjoner i Vestre Viken for 460.000 innbyggere.  Sykehuset har gode kommunikasjonsforbindelser til Oslo og hovedstadsområdet.

Stillingen inngår i avdelingens generelle bakvaktsordning.  Det er etablert kardiologisk vaktordning og nyrevakt.  Endoskopisk vakt er under planlegging.  Avdelingen har alle grenspesialitetene innen indremedisin og temporært seksjonert med klinisk arbeid og spesialundersøkelser innen den respektive grenspesialitet på hverdager.

Seksjon for geriatri har to overlegestillinger.  Seksjonsoverlege stillingen er besatt.  Døgnsenger med eget visitteam i post for lungesykdommer og geriatri.  Geriatrisk poliklinikk i Medisinsk Poliklinisk Senter med geriatrisk sykepleier og kontorfunksjon.  Drammen sykehus har nevrologisk og fysikalsk medisinsk avdeling, velutviklet røntgenavdeling med moderne ultralyd, CT, MR og PET modaliteter og eget patologisk laboratorium.

Avdelingen har gruppe I status i indremedisin og gruppe II status i de fleste grenspesialiteter, med forutsetningene for gruppe II tjeneste i geriatri.  Etter ny ordning tilbys læringsaktivitetene for alle læringsmålene for LIS2 og LIS3 indremedisin og for de aller fleste læringsmålene for LIS 3 innen grenspesialitetene.  Avdelingen har to forskningsprosjekter med løpende doktorgradsprogram.

Vi søker en tilpasningsdyktig person med gode samarbeidsevner og gode faglige kvalifikasjoner med interesse for evidensbasert akuttgeriatri, orto-geriatri og vurdering av funksjonssvikt.

Søker må være spesialist i indremedisin, og ha grenspesialitet i geriatri eller tilsvarende tjeneste og opplæring i påvente av godkjenning. 

Personlige egnethet vektlegges. 

Arbeidstid, lønn og tidspunkt for tiltredelse etter nærmere avtale.  For opplysninger om stillingen, kontakt avdelingssjef Einar Husebye eller stedfortreder enhetsoverlege Kristian Selvig.

 
Prøv en stillingsannonse på karriere.no
  • 70.000+ unike brukere/mnd
  • Over 70.000 CVer registrert
  • Motta alle søknader ett sted
  • Integrasjon Nav, Finn og lokalaviser
  • Annonsering i sosiale medier