Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Overlege gastrokirurgi

Offentlig forvaltning

Sykehuset Innlandet Hamar er ett av to sykehus i divisjon Elverum-Hamar. Vi er divisjonalisert i ortopedi og gynekologi på Elverum og bløtdelskirurgi på Hamar.

Kirurgisk avdeling Hamar har urologi, karkirurgi og mamma-endokrin og plastikk kirurgi med et primæropptaksområde på 370 000, gastrokirurgi med primæropptaksområde på 165 000, med tertiær vaktordning i urologi, kar og gastrokirurgi, tilknyttet en røntgenavdeling med stor endovaskulær virksomhet. I 2022 hadde disse fire seksjoner 6300 inneliggende pas, 2400 dagkirurgiske og 30 000 polikliniske konsultasjoner.

Vi bedriver alle typer gastrokirurgiske, urologiske, karkirurgiske og mamma-endokrin-operasjoner bortsett fra spesialiserte sentraliserte inngrep. Vi satser sterkt på miniinvasive teknikker, så som laparoskopi og robotkirurgi. Vi har god støtte fra plastikkkirurgisk avdeling for rekonstruksjoner og lapper ved f.eks. decubitalsår, fistler, brannskade m.m. 

Hamar sykehus har sentralisert traumefunksjon for tidligere Hedmark fylke, og er et av de største traumemottakene i Norge utenfor universitetssykehusene med ca 400 traumer/år.
For tiden er vi 7 gastrokirurger og 4 leger i spesialisering på seksjonen. Vi har 2 stk. daVinci roboter hvor vi p.t. opererer større brokk, rectumcancer og rectopexier samt fundo/refundo. Colonkirurgien er i all hovedsak laparoskopisk, vi har en omfattende proktologisk virksomhet med pasienttilstrømning fra hele landet. Også brokkkirurgien vår er omfattende med tilstrømning fra hele landet. Her har vi p.t. flere forskningsprosjekt.

Vi har et godt samarbeid med gastromedisinsk avdeling og kirurgene deltar i all former for endoskopisk virksomhet, inkludert ERCP.

Vi har følgende stillinger ledig:
Vi øker nå staben fra 7 til 8 overleger. Dermed er det ledig stilling som overlege gastrokirurgi 100% fast stilling. Ledig f.o.m. 01.01.2024.

Gastrokirurgisk seksjon er for tiden lokalisert i Hamar.

Kvalifikasjoner:

 • Søkere må ha norsk autorisasjon som lege og beherske et skandinavisk språk både skriftlig og muntlig
 • Norsk spesialistgodkjenning i gastroenterologisk kirurgi

Personlige egenskaper:

 • Gode evner til både samarbeid og selvstendig jobbing
 • Jobbe i team og spille hverandre gode.
 • Faglig interesse og engasjement for spesialiteten med ønske om kontinuerlig forbedring og videreutdanning.
 • Strukturert
 • Ansvarsbevisst
 • Fleksibel
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne 
 • Personlig egnethet med fokus på samarbeid, kollegastøtte, fleksibilitet, teamarbeid og sosialt aktiv i gjengen er noe vi vektlegger hos oss.

Vi tilbyr:

 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning

 

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.