Ledig stilling

Lovisenberg Diakonale sykehus AS

Overlege fast stilling

Nic Waals Institutt er en poliklinikk for barn og unges psykiske helse for tre bydeler i Oslo - St. Hanshaugen, Grünerløkka og Gamle Oslo. I tillegg har NWI områdefunksjonen Akutt-ambulant Hjemmesykehus for Lovisenberg og Diakonhjemmet sektor. Klinikken har fem kliniske seksjoner: Seksjon ungdom (13 – 18 år), seksjon barn (7 – 12 år), seksjon sped- og småbarn (0 – 6 år og gravide), seksjon ambulant behandling (6 – 18 år) og seksjon akutt-ambulant hjemmesykehus (0-18 år). I tillegg har vi sammen med bydelene etablert FACT-Ung i alle våre tre bydeler. Vi har totalt 78 årsverk og cirka 90 ansatte. Vi har et samarbeid med studentpoliklinikken ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo, og har en omfattende forskningsvirksomhet.

Klinikken har ledig 100 % fast stilling for overlege ved Seksjon barn.

Seksjonen har 20 ansatte med tverrfaglig sammensetning, hvorav 2 stillinger for overlege og 2 for LIS. Vi tilbyr varierte arbeidsoppgaver med utredning og behandling av barn med et bredt spekter av vansker. Vi har et aktivt arbeid ut mot våre bydeler med fokus på helhetlige helsetjenester og godt samarbeid.

Vi er i stadig arbeid med å forbedre utredningsrutiner, pasientforløp og behandlingsmetoder tilpasset tilstand og behov hos barnet og hans/hennes familie. Vi ser fagutvikling og oppdatert kunnskap og kompetanse på både utredning og behandlingsmetodikk som helt sentralt i dette arbeidet. Seksjonen har de siste årene etablert nye behandlingstilbud, herunder behandlingsmetodikk for alvorlig dysregulerte barn (DBT-C) og ulike gruppevirksomheter. Seksjonen har et fagmiljø med etablert kompetanse på bl.a OCD, hypnoterapi, angstbehandling, familieterapi og intersubjektiv terapi. Et av satsningsområdene i år er traumebehandling. Seksjonen har nevropsykolog i 100 % stilling som deltar aktivt inn utredning og behandling av nevropsykiatriske tilstander.

Vi ønsker deg som brenner for fagutvikling og som i tillegg til å bidra med de legespesifikke oppgavene ønsker å være med å utforme våre faglige satsninger. Vi har et åpent og godt arbeidsmiljø med høy grad av trivsel der respekt for pasienter og kollegaer står høyt. Vi ønsker deg som vil bidra med kunnskap, kreativitet, engasjement og videreutvikling inn i et raust miljø med høy motivasjon! Vår legegruppe er godt etablert og består av 10 overleger og 5 LIS. Gruppen har ukentlige møter og bidrar jevnlig i klinikkens undervisningsprogram. Leger som nærmere seg spesialistgodkjenning eller som er spesialist i tilgrensende spesialitet som psykiatri eller pediatri er også velkomne til å søke.

Arbeidsoppgaver:

 • Utredning og behandling av barn og deres familier
 • Arbeid i tverrfaglig team
 • Undervisning og veiledning
 • Tett samarbeid med seksjonsleder og overlege på seksjonen i utforming av legerollen, legens arbeidsoppgaver og opprettholdelse av et godt arbeidsmiljø for legene både på klinikken og på seksjonen.
 • Bidra med samarbeid og veiledning til andre samarbeidspartnere rundt pasienten i 1. linjetjenestene og øvrig spesialisthelsetjeneste.

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som lege, spesialisering i barne- og ungdomspsykiatri
 • Erfaring fra BUP, psykiatri, pediatri og allmennmedisin er relevant
 • Erfaring med psykisk helsearbeid med barn og familier vil bli vektlagt
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Gode språkferdigheter i norsk muntlig og skriftlig
 • Personlig egnethet og samarbeidsevner, evne til fleksibilitet og selvstendighet


Vi tilbyr:

 • En klinikk med lange tradisjoner og pionerånd, godt, inspirerende og spennende arbeidsmiljø med stort fokus på faglig utvikling
 • En klinikk og et sykehus som etterlever verdiene av nestekjærlighet og kvalitet i alle deler av virksomheten
 • Erfarne og dyktige kollegaer i et miljø preget av engasjement og høy faglighet
 • Muligheter for fleksibilitet i oppgaver og funksjoner over tid
 • Legegruppen har eget ukentlig internt fagseminar
 • Lønn etter overenskomst mellom Spekter og organisasjonene
 • God pensjonsordning i KLP
 • Et aktivt bedriftsidrettslag med bredt tilbud
 • Gode velferdsordninger

Det bes oppgitt 2 referansepersoner.

Etter lov av 1. april 2007, skal helse- og sosialpersonell som skal yte tjenester til barn fremlegge politiattest i forbindelse med tilsetting.

Ved spørsmål kontakt seksjonsleder Marit Coldevin, klinikkoverlege Hans Ole Korsgaard eller klinikksjef Benedicte Skirbekk på telefon 220 28 800.