Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Overlege - fast stilling

Offentlig forvaltning

For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Plastikkirurgisk seksjon ved Sykehuset Telemark HF er en arbeidsplass med gode muligheter for faglig og personlig utvikling. På vei mot nye sykehusbygg skal vi utvikle en arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte. 

Ved Kirurgisk klinikk, seksjon for plastikkirurgi er det ledig fast overlegestilling.  

Ved interne omrokkeringer kan det bli aktuelt med vikariat.

Vi ønsker å være en viktig aktør for utvikling av plastikkirurgi både nasjonalt og regionalt, har stort fokus på kvalitet, utdanning og opplæring.

Seksjon for plastikkirurgi utfører håndkirurgiske og plastikkirurgiske inngrep som ikke er definert som landsfunksjon under OUS.

Seksjonen har regionsansvar for brannskader og et godt utviklet tilbud til pasienter med ulike plastikkirurgiske problemstillinger. Dette inkluderer brystrekonstruksjon, håndkirurgi, brannskade-behandling, rekonstruksjon av dekubitalsår og dekking av andre sår/defekter som krever plastikkirurgisk kompetanse. I tillegg postbariatrisk kirurgi, behandling og oppfølging av malignt melanom samt tverrfaglig assistanse mot andre kirurgiske spesialiteter.

Seksjonen opererer i Skien, Porsgrunn og Notodden. Vi har 11 operasjonsteam per uke.

Sengepost med fem senger i Skien og to senger på Notodden; sistnevnte kun i ukedagene.

Seksjonen har syv overleger og seks LIS. To ergoterapeuter er tilknyttet seksjonen for oppfølging av håndskader. 

Vi har en godt fungerende poliklinikk for vurderinger og egne stuer til operasjoner i lokalbedøvelse. Sykepleiere med høy faglig kompetanse og en dedikert sekretærtjeneste. 

Ønsket oppstart januar 2023 eller etter nærmere avtale.

Arbeidsoppgaver:

 • Overlege har ansvar for pasientbehandling samt utdanning av leger i spesialisering
 • 2-delt vaktsjikt hvor overlegen har døgnvakt med passiv vakt fra kl 18 på hverdager og kl 15 i helgene.
 • Bakvaktsordningen er 7-delt
 • Sengepost og inneliggende plastikkirurgi i Skien og Notodden
 • Dagkirurgi og poliklinikk i Porsgrunn
 • Visittgang, polikliniske vurderinger og polikliniske operasjoner samt øvrige operasjoner på dagkirurgiske og inneliggende pasienter
 • Ansvar for akutte håndskader og elektive håndlidelser er underlagt plastikkirurgisk seksjon ved Sykehuset Telemark
 • Seksjonen har bred plastikkirurgisk drift.
 • Presentasjoner i seksjonens internundervisning, komplikasjons- og indikasjonsmøter

Kvalifikasjoner:

 • Må beherske norsk eller skandinavisk språk skriftlig og muntlig
 • Gyldig norsk autorisasjon som lege
 • Norsk spesialistgodkjennelse må foreligge eller forventes innen kort tid etter ansettelse
 • Håndkirurgisk kompetanse vil vektlegges positivt
 • Kjennskap og interesse for mikrokirurgi er en fordel
 • Postbariatrisk kompetanse
 • Du må kunne gå inn i seksjonens vanlige drift med hensyn til vakt, undervisning og generell kompetanseheving
 • Interesse for, og gjerne erfaringer fra forbedringsarbeid 
 • Vennligst oppgi to referanser hvorav en skal være fra siste arbeidsgiver

Personlige egenskaper:

 • Du må være faglig ambisiøs, målrettet, strukturert og effektiv
 • Ansvarlig, selvstendig og pålitelig
 • Fleksibel og løsningsorientert
 • Ha gode kommunikasjonsegenskaper
 • Må være en lagspiller og kunne bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Evne til nytenkning og utvikling, interesse for forskning og kliniske prosjekter er en fordel
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt  

Vi tilbyr:

 • Dyktige kolleger med engasjement for fag og kvalitet
 • Varierte arbeidsoppgaer
 • Vaktordning etter gjeldende tjenesteplan
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement
 • Gode pensjons-, låne- og forsikringsvilkår, se KLP