Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Overlege, fast

Offentlig forvaltning

Fra 01.09.2024 har vi ledig fast 100 % stilling for overlege ved Øye avdelingen i Sykehuset Innlandet HF. Stillingen er stasjonert i Elverum.

Avdelingen er i stadig utvikling og har flere interne prosesser som pågår i fht logistikk, ventetid og innovasjon. Avdelingen er i søknadsprosess for å etablere en egen injeksjonsklinikk. Vi er en avdeling som er preget av flat struktur og samarbeid på tvers av profesjon, med felles målsetting å gjøre det beste for våre pasienter. Vi tilstreber en kultur med stor takhøyde og faglige diskusjoner, der vi innad i legegruppen støtter hverandre i vanskelige avgjørelser.

Vi har høy poliklinisk og operativ aktivitet i egne lokaler og vi disponerer egne operasjonsstuer i tilknytning til poliklinikken. Det er gode muligheter for opplæring i en

rekke kirurgiske prosedyrer for rett søker.

Vi ønsker en engasjert overlege som vil bidra i avdelingen med sine faglige kunnskaper og entusiasme til det beste for våre pasienter 

Kvalifikasjoner:

  • Norsk autorisasjon som lege og spesialist i oftalmologi.
  • Søkeren må beherske norsk språk både skriftlig og muntlig. 

Personlige egenskaper:

  • Evne til tverrfaglig samarbeid og helhetlig tenkning.
  • Strukturert, pålitelig og målbevisst.
  • Relasjonsskapende.
  • Vilje til å ta initiativ og ansvar.
  • Personlig egnethet vi bli vektlagt. 

Vi tilbyr:

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i KLP pensjonsordning.  
 
Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.