Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Overlege fast.

Offentlig forvaltning

Sykehuset Innlandet Tynset er akuttsjukehuset i Fjellregionen og har et opptaksområde på ca 24 000 innbyggere. Det medisinske tilbudet omfatter flere spesialiteter i indremedisin, kirurgi og ortopedi, samt jordmorstyrt fødestue. Bildediagnostikk består av vanlig røntgen, ultralyd, CT og MR. Et bredt tilbud innen klinisk-kjemisk virksomhet, inkludert blodbank. Faglig er det et tett samarbeid med øvrige divisjoner i Sykehuset Innlandet, samt med St Olavs Hospital. Det er DPS, BUP og avtalespesialisthjemler lokalisert til Tynset. Sjukehuset er nært plassert offentlig kommunikasjon. Tynset er senter for utdanning med flere grunnskoler, videregående skole og desentralisert høgskoletilbud. Norsk helsearkiv ble etablert på Tynset i 2019.  Fjellregionen har rike rekreasjonsmuligheter i form av friluftsliv, jakt, fiske og et rikt organisasjons- og kulturliv.

Overlege i øyesykdommer - for deg som ønsker et annerledes arbeidsliv!

Det skal opprettes et øyehelsetilbud ved Sykehuset Innlandet divisjon Tynset. I denne forbindelse søker vi en overlege i valgfri stillingsbrøk innenfor fagfeltet oftalmologi. Arbeidsplan kan om ønskelig planlegges med komprimerte arbeidsperioder etterfulgt av friperioder (Nordsjøturnus), som gir mulighet for et annerledes liv og arbeidsliv med attraktive arbeidstidsordninger. 

Arbeidstidsordningen krever stor grad av selvstendighet og beslutningsevne hvor pasienten står i sentrum. Stillingen knyttes faglig opp mot Øyeavdelingen ved SI, Elverum. 

Øyetilbudet ved sykehuset vil være en nyetablering, da tjenestene tidligere har blitt ivaretatt av avtalespesialister på Tynset. Som øyelege hos oss vil du bli sentral i oppbyggingen av poliklinikken og tjenestetilbudet.

På grunn av muligheter for tilrettelagt arbeidstidsmodell vil arbeidet hos oss kunne kombineres med annet arbeid andre steder. For å sikre befolkningen kontinuitet og forutsigbarhet ser vi etter deg som har et langt perspektiv på arbeidet hos oss.

Send oss en søknad hvor du beskriver dine ønsker og ambisjoner for arbeid ved vår nye øyepoliklinikk!

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som lege og spesialist i oftalmologi i minst 3 år
 • Beherske skandinavisk språk skriftlig og muntlig  

Personlige egenskaper:

 • Evne til tverrfaglig samarbeid og helhetstenking.
 • Strukturert, pålitelig og målbevisst
 • Vilje til å ta initiativ og ansvar
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

Vi tilbyr:

 • Ny etablert poliklinikk med nytt utstyr
 • Godt faglig samarbeid med øyeavdelingen ved SI Elverum
 • Lønn etter avtale
 • Faglige utfordringer i et godt og aktivt tverrfaglig miljø.
 • Dekning av reise og bolig
 • Pensjonsordninger i KLP
 • Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette