Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Overlege, fast

Offentlig forvaltning

Avdelingen har 6 leger i spesialisering og 6 overleger med tilhørende vaktordninger. Vi har ca 900 fødsler i året med oppfølging av normale og risikosvangerskap. Avdelingen utreder og behandler de fleste gynekologiske problemstillinger inkludert cytostatika og palliativ behandling av kreftpasienter. Vi opererer både i Elverum og Hamar. 1 dag i uken har vi robot kirurgi for gynekologiske problemstillinger.

Gynekologisk avdeling har følgende stilling ledig:
Overlege 100% fast stilling. Ledig f.o.m. dags dato.

 

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon
 • Spesialistgodkjenning i kvinnesykdommer og fødselshjelp
 • Må beherske et skandinavisk språk både skriftlig og muntlig
 • Beherske vaginale sete- og tvillingfødsler

Personlige egenskaper:

 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.
 • Gode kommunikative egenskaper og evne til samarbeid med andre yrkesgrupper i team
 • Løsningsorientert og  konstruktiv
 • Strukturert og effektivt i håndtering av ulike arbeidsoppgaver

Vi tilbyr:

 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning  
 • Vi tilbyr en avdeling av passe størrelse hvor du får jobbet både med gynekologi og fødselshjelp på vaktene og samtidig kan få hevet kompetansen din på enkelte områder.
 • Arbeidsmiljøet er godt og vi er gode på å samarbeide i team rundt pasienten. Vi utdanner mange LIS og jobber for å stadig bli bedre i veiledning og opplæring av nye
  spesialister.            

 

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.