Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Overlege Fact-team, Nydalen DPS

Offentlig forvaltning

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Vi er en utviklende arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte, og på den måten kan vi leve opp til vår visjon; «Sammen med pasientene skaper vi morgendagens behandling».

Nydalen DPS er et distriktspsykiatrisk senter i Klinikk for psykisk helse og avhengighet ved Oslo universitetssykehus. Vårt opptaksområde er bydelene Sagene, Nordre Aker og Bjerke med til sammen ca. 130 000 innbyggere. Nydalen DPS består av fire seksjoner: Seksjon Psykose- og akuttbehandling, Seksjon Allmennpsykiatrisk poliklinikk, Seksjon Døgnbehandling og Seksjon Psykiatrisk legevakt.

Seksjon Psykose- og akuttbehandling har ledig fast stilling for spesialist i psykiatri i Fact Nordre Aker- Bjerke fra 1. juni 2024.

Fact-teamet er et matriseteam i samarbeid med bydelene Nordre Aker og Bjerke og gir tilbud om utredning og behandling til pasienter med alvorlig psykisk lidelse som ikke kan nyttiggjøre seg et ordinært poliklinisk behandlingstilbud. De fleste pasientene har diagnosen schizofreni, mange med samtidig ruslidelse. Teamet er bemannet med overlege, psykologspesialist, LIS og medarbeidere med høyskoleutdanning.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Kvalifikasjoner:

 • Søker må ha norsk autorisasjon som lege og spesialistgodkjenning i psykiatri
 • LIS i sluttfasen av spesialiseringsløp kan også søke
 • Søker bør ha bred klinisk erfaring og erfaring med målgruppen
 • Ønskelig med erfaring i kognitiv terapi og rusbehandling

Personlige egenskaper:

Hos oss er det viktig at du:

 • har evne til å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer
 • trives med å jobbe i en stor og kompleks organisasjon
 • har evne og lyst til å arbeide i et periodevis hektisk miljø
 • har god skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • behersker et skandinavisk språk

Vi tilbyr:

 • Tverrfaglig høyt kvalifisert fagmiljø med fokus på fagutvikling 
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Et godt og stimulerende arbeidsmiljø. 
 • Kurs/undervisning, både internt og eksternt