Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Overlege eller psykiater i psykoseteam /TiRe

Offentlig forvaltning

Vi søker en faglig engasjert psykiater med interesse for vår pasientgruppe. Arbeidsoppgaver er utredning, behandling og differensialdiagnostiske vurderinger si et et tverrfaglig fagmiljø. Vi har ledig 100 % stilling som psykiater ved vårt psykoseteam /TiRe i poliklinikk så snart som mulig. 

Seksjon psykose er tverrfaglig sammensatt bestående av for tiden 3 overleger, 1 LIS lege, 1 psykologspesialist, 2 psykologer, 4 psykiatriske sykepleiere. 
Seksjon psykose er alltid i utvikling der vi tilpasser oss krav og føringer som er med på å gjøre oss til et faglig interessant og godt organisert psykoseteam. Vi utreder pasienter med mistanke om psykose og har fokus på tidlig intervensjon med rask utredning og behandling. Vi behandler pasienter med førstegangsspsykose, tilbakevennende psykose og pasienter med psykoselidelse som trenger sammensatte tjenester med samtidig ruslidelse. Vi gjør stadig oftere differensialdiagnostisk arbeid. Vi har fokus på somatisk helse og levevaner og tar blodprøver i egen seksjon. 
Vi har ansvar for behandling av pasienter med Bipolar Lidelse type  1.  Vi har ansvar for pasienter underlagt tvungen psykisk helsevern uten døgn (TUD) og pasienter dømt til behandling. Vi tilbyr våre pasienter individuell behandling, gruppebehandling  IMR (Illness Management Recovery) og arrangerer Bipolargruppe i perioder. Flere behandlere har tilleggsutdanning i kognitiv terapi. Vi har IPS ( Individual placement and support ) jobbspesialister med i pasientbehandlingen. 
Vi har nært samarbeid med pårørende og inviterer til pårørendekveld x 2 pr år. Vi samarbeider med andre avdelinger i AHUS, 1. linjetjenesten og fastlegene.
Vi har et nært samarbeid med FACT Gardemoregionen.

Ved DPS Øvre Romerike er det 10 overlegestillinger inklusive medisinsk faglig rådgiver. Det er ukentlige legemøter med faglig innhold.
DPS Øvre Romerike består av 4 polikliniske seksjoner, seksjon psykose, almennpoliklinikken, seksjon gruppeterapi (SFG) og akutt- teamet, samt en døgnenhet med 18 sengeplasser. Totalt har DPS Øvre Romerike ca 100 ansatte og alle seksjoner er samlokalisert i et moderne bygg på Jessheim. FACT Gardermoregionen er fysisk lokalisert i Nannestad Kommunen men er en enhet underlagt vår poliklinikk (TiRE). 
DPS Øvre Romerike er lokalisert med 10 minutters gange fra togstasjonen eller fem minutter med buss.  30 minutter med bil fra Oslo og  10 minutter fra Oslo Lufthavn. Romeriksåsene egner seg for friluftsliv sommer som vinter.
Vårt opptaksområde er 5 kommuner på Øvre Romerike med  ca 83.600  innbyggere over 18 år. 

Alle må søke elektronisk.

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn. 

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon
 • Norsk godkjenning som spesialist i psykiatri.
 • Gode norskkunnskaper - muntlig og skriftlig.
 • Forståelse av spesialisthelsetjenestens mandat og rolle i samfunnet (systemtenkning og systemkunnskap).
 • Forståelse og erfaring med faglig arbeid om tvungen psykisk helsevern uten døgnopphold og dom til behandling.
 • Kunnskap om nasjonale retningslinjer, sentrale lover og forskrifter som anbefales og styrer deler av arbeidet i et psykoseteam.
 • Erfaring fra - og interesse for psykosepasienten er ønskelig.

Personlige egenskaper:

 • God relasjonskompetanse, må forstå gevinsten ved å samarbeide med andre, både pasienter og behandlere.
 • God evne til å være fleksibel, selvstendig og ansvarsbevisst basert på gjensidig tillit. 
 • Må ha en interesse for å arbeide i team
 • Ha god psykoseforståelse.
 • Personlig egnethet vektlegges.  

Vi tilbyr:

 • Sentral beliggenhet
 • Gode velferdstilbud for ansatte
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud    
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag