Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Overlege blodsykdommer

Offentlig forvaltning

Hvem er du og hva kan du bidra med?

Vi ser etter deg som ønsker å jobbe i et team med hyggelige og flinke kollegaer og som ønsker å utvikle deg både personlig og faglig.

Hos oss kan du bidra med din faglige og sosiale kompetanse i et trygt arbeidsmiljø. 


Hvorfor jobbe i Vestre Viken?

Gjennom kvalitet, trygghet og respekt jobber vi sammen for å gi gode og likeverdige helsetjenester til de som trenger det! 
Som medarbeider i Vestre Viken blir du del av et solid og ambisiøst faglig miljø med varierte arbeidsdager. Vi vektlegger at fagmiljøene skal samarbeide om pasientbehandlingen, utnytte teknologiske muligheter og dele kunnskap og kompetanse mellom de forskjellige behandlingsstedene. 

Sykehuset har velutstyrt klinisk kjemisk laboratorium, blodbank, egne avdelinger for mikrobiologi og patologi. Mikrobiologisk avdeling er moderne utstyrt med bl.a. stort repertoar av genteknologiske analyser. Nukleærmedisinsk avdeling og røntgenavdeling med intervensjonsradiologi, ultralyd, CT, MR og PET.
Medisinsk avdeling har forskningsprosjekter innen infeksjonsmedisin og preventiv kardiologi. Hematologisk seksjon har akademisk kompetanse og er positiv til nye forskningsprosjekter.
Avdelingen er under omorganisering i forbindelse med innflytting i nytt sykehus høsten 2025. Blant annet vil sengepost-strukturen endres noe og hematologisk poliklinikk vil bli lokalisert sammen med onkologisk poliklinikk.


Om oss:

Medisinsk avdeling ved Drammen sykehus inngår i Klinikk Drammen i Vestre Viken Helseforetak. Drammen sykehus har lokalsykehusfunksjon for 170.000 innbyggere og områdefuksjoner innen flere fagområder.

Avdelingen har nå 4 overlegestillinger i hematologi. 3 er besatt, hvorav en med dr.grad (seksjonsoverlege). Den 4. stillingen er nyopprettet. En LIS3 er fast tilknyttet seksjonen i tillegg til lege i spesialisering på rotasjon.  
Det er felles sengepost for infeksjon, hematologi, nefrologi og endokrinologi med 34 senger. Seksjon for blodsykdommer har 7 senger inkludert 4 isolater, allsidig hematologisk virksomhet med områdefunksjon innen hele Vestre Viken (500.000 innbyggere) for aplasi behandling etter HMAS, induksjons- og konsolideringsbehandling ved AML og oppfølging etter allogen stamcelle transplantasjon. Det er et utstrakt samarbeid med andre seksjoner og avdelinger ved sykehuset, bl.a onkologisk poliklinikk.
Seksjonen har sykepleierstøttet poliklinikk ved sengeposten med kompetanse i oppfølging av pasienter med hematologiske kreftsykdommer og andre blodsykdommer. Det utføres diagnostiske undersøkelser, transfusjoner, cellegiftkurer og kontroller. Den polikliniske aktivitet har i 2023 passert 4200 årlige konsultasjoner.
Medisinsk avdeling innehar alle 8 fagområdene i indremedisin + 2 overleger tilknyttet medisinsk intensivavdeling, og egen forskningsenhet.
Mulighet til deltagelse i avdelingens generelle bakvaktsordning, som for tiden er 14-delt (7-delt helg). Avdelingen har separat kardiologisk bakvaktsordning, vaktordning for akutt dialyse/plasmaferese og endoskopivakt. De 2 siste dekker hele Vestre Viken (områdefunksjon).

Vestre Viken ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse og seksuell orientering. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Kvalifikasjoner:

Vi trenger deg som:

 • Har gyldig norsk autorisasjon som lege
 • Er utdannet på universitetsnivå med medisinsk embetseksamen, og er spesialist i blodsykdommer. Lege med kort tid igjen til ferdig spesialist i blodsykdommer oppfordres også til å søke.
 • Kan gjøre deg forstått på norsk eller annet skandinavisk språk. Både muntlige og skriftlige ferdigheter er nødvendig.

I tillegg mener vi det er en fordel om du:

 • Har erfaring innen fagområdet hematologi og er vaktkompetent på bakvaktnivå i en større indremedisinsk avdeling

Personlige egenskaper:

Hos oss er det viktig at du trives med arbeidsoppgaver og miljøet, derfor legger vi vekt på personlig egnethet ved ansettelsen.

Vi ser etter deg som:

 • har stor interesse og motivasjon for arbeid med hematologi og indremedisinske problemstillinger
 • har gode samarbeidsevner 
 • ønsker å bidra med, og videreutvikle din erfaring innen hematologi i vårt solide fagmiljø
 • vil bidra til et godt arbeidsmiljø
 • ønsker å bidra til utvikling av morgendagens spesialister (LIS-utdanning)

Vi tilbyr:

 • Ansettelse i et stort helseforetak som ønsker å utvikle og tilby helsetjenester på nye måter
 • Nytt Drammen sykehus i 2025
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver, med muligheter for faglig- og personlig utvikling 
 • Et innovativt og godt arbeidsmiljø med dyktige og engasjerte kollegaer
 • Medlemskap i Vestre Vikens Velferdsforening med gode rabattordninger på aktiviteter, kulturarrangement og leie av ferieboliger i inn- og utland
 • Ansettelse i en trygg offentlig virksomhet med gode pensjonsordninger

Vil du lese mer om vårt arbeid fremover se: https://vestreviken.no/om-oss/utviklingsplan-2035