Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Overlege - Barne- og ungdomspsykiatri

Offentlig forvaltning

Er du barne- og ungdomspsykiater og ønsker å jobbe med barn, unge og deres familier i en mellomstor poliklinikk, kan dette være jobben for deg. 

BUPP Sarpsborg er en lokal poliklinikk i avdeling for barne- og ungdomspsykiatri ved Sykehuset Østfold. Seksjonen har som oppdrag å utrede og behandle barn og unge i alderen 0 -18 år. Poliklinikken har et godt samarbeid med kommunene i opptaksområdet, Sarpsborg og Rakkestad og jobber stadig med forbedringsarbeid for å utvikle samhandling og  nye tilbud.  

For tiden er vi i gang med et forbedringsarbeid som tar sikte på å komprimere utredningsarbeidet initialt og omorganisere det videre arbeidet slik at både utvidet utredning og behandlingsaktivitet kan foregå mer intensivt enn i dag og således heve kvaliteten på det kliniske arbeidet.

Alle pasienter som tas inn til utredning eller behandling er vurdert og gitt rett i henhold til Prioriteringsveileder - psykisk helsevern for barn og unge. Pasientene følger gjeldende nasjonale pasientforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern for barn og unge.

Ved BUPP Sarpsborg er faggruppen tverrfaglig sammensatt med  psykologer, pedagoger, helse og sosialfaglige og leger. Det er ca 22 stillinger totalt. 

De fleste som jobber ved poliklinikken har klinisk videreutdanning/spesialisering innen psykisk helsearbeid for barn og unge. 
 

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig
 • Kjennskap til gjeldende faglige retningslinjer og nasjonale pasientforløp for barn og unge
 • Ønskelig med erfaring fra arbeid innen psykisk helsevern for barn og unge 
 • Ønskelig med kjennskap til journalsystemet DIPS

Personlige egenskaper:

Du som søker stillingen bør:

 • Like å samarbeide med andre fagpersoner og samtidig mestre selvstendig arbeid
 • Kunne balansere seriøsitet og faglighet med humor og latter rundt lunsjbordet
 • Kunne bidra med egne meninger og kompetanse og samtidig være åpen for andres innspill og bruke disse til pasientens beste og egen læring
 • Være en stabil kollega som er til å stole på og samtidig evne å be om innspill, hjelp og bistand ved behov
 • Evne å innrette seg etter gjeldende regler og rutiner og samtidig være fri til å stille spørsmål og bidra til utvikling
 • Være åpen, respektere forskjeller og kunne trekke i lag ved å by på egen kunnskap og kompetanse   
 • Mestre en travel arbeidshverdag med høyt arbeidspress 
 • Ha interesse for å arbeide med barn og ungdom og deres familie/foresatte
 • Ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Være løsningsorientert

Vi tilbyr:

 • Hyggelige og dyktige kolleger
 • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Månedlige legemøter med øvrige overleger og LIS i avdeling BUP
 • Faglig samarbeid på tvers av seksjoner i avdelingen
 • Rekrutteringstillegg 
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement
 • Gode forsikringsordninger
 • Pensjonsordning gjennom KLP

_____________________________________________________________________

 

Etter helsepersonelloven § 20a er det krav om politiattest ved tilsetting.

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Dokumentasjon på utdanning og arbeidserfaring vedlegges søknaden, dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV. Attestene må være på norsk, svensk, dansk eller engelsk. 

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.