Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Overlege - Barne- og ungdomspsykiatri

Offentlig forvaltning

Er du barne- og ungdoms- eller voksenpsykiater og ønsker å være med å bygge opp et FACT-team i Indre Østfold?

BUPP Askim i samarbeid med Indre Østfold kommune er i ferd med å etablere et FACT-team for ungdom i alderen 12-18 år.

Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk i Askim (BUPP) er en seksjon i avdeling for barne- og ungdomspsykiatri ved Sykehuset Østfold. Seksjonen har ansvar for å utrede og behandle barn og ungdom i alder 0 - 18 år. Vi betjener 3 kommuner i Indre Østfold og holder til Askim som ligger ca 5 mil fra Oslo og ca 4 mil fra Sverige. Tog til Oslo fra kun 45 minutter og det er gangavstand til poliklinikken.

FACT (Flexible Assertive Community Treatment) er et forpliktende samarbeid mellom Indre Østfold kommune og BUPP Askim, avdeling for barne-og ungdomspsykiatri ved Sykehuset Østfold Kalnes. FACT-ung skal være et ambulerende tilbud for ungdom med alvorlige og sammensatte vansker i Indre Østfold. Teamet er i behov av overlege i ca 20% stilling. De resterende 80% vil være knyttet til BUPP Askim.

BUPP Askim har 25 årsverk, som i dag består av 2 barne- og ungdomspsykiatere, 1 LIS, 1 sykepleier, 4 psykologspesialister, 6 psykologer, 3 spesialpedagoger, 1 klinisk barnevernspedagog, 1 miljøterapeut, 1 vernepleier og en barnevernspedagog i spesialisering, 4 merkantile samt seksjonsleder.

Vi holder til i Askimklinikken / Helsehuset i Askim, hvor vi er samlokalisert med blant annet DPS og TSB.
 

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Godkjent spesialist i barne- og ungdomspsykiatri / eventuelt voksenspesialist
 • Erfaring fra arbeid i spesialisthelsetjenesten
 • Beherske norsk skriftlig og muntlig 
 • Erfaren LIS som har kommet langt i sitt spesialiseringsløp kan bli vurdert for stillingen

Personlige egenskaper:

 • Gode kommunikasjons og samarbeidsevner
 • Trives med å arbeide tverrfaglig og i team
 • Godt humør 
 • Allsidighet og fleksibilitet
 • Personlig egnethet  

Vi tilbyr:

 • Deltagelse i utvikling av et nytt tjenestetilbud sammen med dyktige og motiverte kollegaer
 • En spennende og krevende stilling i et godt tverrfaglig miljø med høy kompetanse
 • Ved forskningskompetanse, eller ønske om å utvikle forskningskompetanse, vil det kunne legges til rette for å kombinere forskning og klinisk arbeid
 • Mulighet for å delta i avdelingens forskningsgruppe 
 • Fleksibilitet i arbeidssituasjonen
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Engasjerte og hyggelige kollegaer 
 • Gode forsikringsordninger
 • Pensjonsordning gjennom KLP

___________________________________________________________________________________________________

 

Etter helsepersonelloven § 20a er det krav om politiattest ved tilsetting. 

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring, disse må være på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV.
 
Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.