Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Overlege - Barne- og ungdomspsykiatri

Offentlig forvaltning

Vår dyktige overlege gjennom mange år skal gå av med pensjon, og vi leter etter hans etterfølger. BUPP Halden er en solid og veldrevet poliklinikk som har lokaler i toppetasjen i Haldenklinikken. Ved seksjonen blir det nå en ledig stilling for overlege. Seksjonen har 12,5 kliniske stillinger og 4 stillinger knyttet til fylkesdekkende DBT- team.  Det er et tverrfaglig miljø ved seksjonen og ulike faggrupper samarbeider i pasientprosessene. Stillingen inngår i et behandlingsteam med andre overleger, psykologspesialister, spesialpedagoger og familieterapeuter.

Seksjonen er en del av avdeling for barne- og ungdomspsykiatri og barnehabilitering i sykehuset Østfold. Avdelingen består av 9 seksjoner; fem lokale poliklinikker og fem fylkesdekkende seksjoner. BUPP Halden betjener Halden og Aremark kommuner, og målgruppen er barn og unge fra 0-18 år med psykiske helsevansker. Poliklinikken preges av et hyggelig og stabilt arbeidsmiljø, med tradisjon for godt klinisk arbeide.

Tiltredelse etter avtale.
 

Arbeidsoppgaver:

 • Utredning, diagnostisering og behandling av barn, ungdom og familier innenfor fagområdet psykisk helsevern for barn og unge
 • Oppgaver knyttet til spesialitet
 • Veiledning til foreldre, førstelinjetjenesten og samarbeidspartnere
 • Tverrfaglig teamarbeid
 • Samarbeid på tvers av seksjonene i avdeling BUP/HABU
 • Det gis mulighet å medvirke til utvikling av fagfeltet, med deltakelse i forskning eller forbedringsarbeid
 • Det gis også mulighet for deltakelse i avdelingens vaktordning ved ungdomspsykiatrisk seksjon på Kalnes

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Godkjent spesialist i barne- og ungdomspsykiatri
 • Alternativt kan godkjent spesialist i voksenpsykiatri med interesse for barn- og unge komme i betraktning

Personlige egenskaper:

 • Åpen, fleksibel, kreativ og løsnings- og samarbeidsorientert
 • Sosial, omgjengelig og engasjert i andres trivsel 
 • Strukturert og med evne til prioritering i en hektisk hverdag
 • Proaktiv, tydelig og med evne til å ta en ledende rolle når situasjonen krever det 
 • God og stabil arbeidskapasitet

Vi tilbyr:

 • En spennende stilling i et godt arbeidsmiljø med høy kompetanse
 • En klinikk som vektlegger at overlege kan prioritere arbeid med terapier, individuelt eller familiebasert, i tillegg til oppgaver som naturlig tilligger oppgaven som overlege
 • Aktiv samarbeid med 1. linje, hvor overlegen naturlig inngår som en viktig ressurs i samarbeidet
 • Hyggelige, engasjerte og dyktige kolleger 
 • Spennende oppgaver i et allsidig og tverrfaglig miljø
 • 40 timers arbeidsuke og fleksitidsordning
 • Gode velferdsordninger med blant annet personalhytter
 • Gode forsikringsordninger
 • Pensjonsordning gjennom KLP

 

Her finner du informasjon om Østfold

 

Etter helsepersonelloven § 20a er det krav om politiattest ved tilsetting.

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring, disse må være på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV.

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.