Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Overlege - Barne- og ungdomspsykiatri

Offentlig forvaltning

BUPP Fredrikstad har totalt 25 fagstillinger, 3 overlegestillinger, 2 LIS-stillinger, 12 psykologer og andre ulike kliniske profesjoner som sosionomer, pedagoger og familieterapeuter. I tillegg har seksjonen 5 merkantile stillinger samt seksjonsleder. 

Poliklinikken flyttet i desember til Cicignon, sentralt i Fredrikstad, og har nå nye flotte lokaler i fjerde etasje i Fredrikstadklinikken.

BUPP Fredrikstad har områdefunksjon i Østfold for behandling av tvangslidelser (OCD). i tillegg har vi et godt etablert spiseteam, spe- og småbarnsteam og et traume team (TF_CBT).

Vi har et samarbeid med Fredrikstad kommune vedrørende etablering av et FACT -team for unge  (tverrfaglig oppsøkende behandlings- og oppfølgingsteam for barn og unge). Dette teamet er planlagt med oppstart i løpet av 2023 og 20 % av denne overlegestillingen er planlagt inn i dette teamet. Teamet arbeider på de arenaene der ungdommen deltar, som hjem, skole og annen aktivitet. Det er et nært samarbeid med den unges familie og nettverk.
 

Arbeidsoppgaver:

 • Utredning av barn og unge etter pakkeforløp, gjeldende retningslinjer og lovverk
 • Faglig utfordrende oppgaver som innebærer bredden av barne- og ungdomspsykiatrifeltet
 • Arbeidsoppgaver knyttet til nyetablert FACT-team
 • Deltagelse i tverrfaglig team
 • Samarbeid med den øvrige spesialisthelsetjeneste og det kommunale hjelpeapparatet
 • Rådgivning/veiledning til eksterne samarbeidspartnere
 • Veiledningsoppgaver overfor LIS
 • Aktiv deltagelse i seksjonens fagutvikling

Kvalifikasjoner:

 • Klinisk spesialist i barne- og ungdomspsykiatri
 • Norsk autorisasjon
 • Søker må beherske skandinavisk språk både skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner, pågangsmot og god evne til å jobbe selvstendig og i team
 • Faglig engasjement innenfor barne- og ungdomspsykiatrifeltet og med ønske om å bidra til en god utvikling av seksjonen

Vi tilbyr:

 • En spennende og utfordrende jobb
 • En kompetent og positiv kollegagruppe
 • Et hyggelig arbeidsklima preget av faglig engasjement
 • Faglig utvikling
 • Varierte arbeidsoppgaver
 • Regelmessige møter med legegruppen i avdelingen
 • Gode forsikringsordninger
 • Pensjonsordning gjennom KLP

 

Etter helsepersonelloven § 20a er det krav om politiattest ved tilsetting.

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring, disse må være på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV.

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.