Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Overlege barne- og ungdomspsykiatri

Offentlige tjenester og forvaltning

Vi har ledig 100% fast stilling som overlege i barne- og ungdomspsykiatri ved BUP Elverum.

BUP Elverums opptaksområde er kommunene Åsnes, Våler, Trysil, Løten, Åmot og Elverum. Innenfor opptaksområdet er det bosatt ca 8500 barn i alderen 0-18 år. Det er 24 årsverk ved enheten. BUP Elverum har nye lokaler i Helsehuset i Elverum.

Vi gir tilbud om spesialisert utredning og behandling av psykisk lidelse til barnebefolkningen i opptaksområdet. BUP Elverum er en tverrfaglig sammensatt poliklinikk som jobber tett sammen om behandlingstilbud til pasientene, deres familier og med samarbeidspartnere. BUP Elverum er en bredt tverrfaglig sammensatt poliklinikk der det jobbes i behandlingsteam rundt pasientene. Det er 2 overleger ved enheten, og et nært samarbeid med legene også ved andre BUP-enheter i avdelingen.

Den som tilbys stillingen må kunne framlegge politiattest iht Helsepersonellovens § 20 a.

Arbeidsoppgaver:

 • Utredning og behandling av barn og unge i tverrfaglig behandlingsteam 
 • Samarbeid og veiledning med andre instanser
 • Samarbeid med andre BUP-enheter i Sykehuset Innlandet 

Kvalifikasjoner:

 • Autorisasjon som lege
 • Godkjenning som spesialist i barne - og ungdomspsykiatri 

Personlige egenskaper:

 • Du må ha interesse og engasjement for barn og unge
 • Du må ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner med pasienter og kollegaer
 • Du må være selvstendig og strukturert i eget arbeid

 

Vi tilbyr:

 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • Fleksibilitet i arbeidssituasjonen
 • Gode muligheter for faglig videreutvikling 
 • Et arbeidsmiljø med god stemning og godt samhold 
 • Gode lønnsbetingelser
  Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.