Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Overlege, Bærum BUP

Offentlig forvaltning

Hvem er du og hva kan du bidra med?

Vi ser etter engasjerte legespesialister i barne- og ungdomspsykiatri, men LIS leger i barne- og ungdomspsykiatri med kort tid igjen til spesialistgodkjenning må også gjerne søke. 

Hvorfor jobbe i Vestre Viken?

Som medarbeider blir du del av et solid og ambisiøst faglig miljø med varierte arbeidsdager. Vi vektlegger at fagmiljøene skal samarbeide om pasientbehandlingen, utnytte teknologiske muligheter og dele kunnskap og kompetanse mellom de forskjellige behandlingsstedene. Gjennom kvalitet, trygghet og respekt jobber vi sammen for å gi gode og likeverdige helsetjenester til de som trenger det!


Om oss:

Vi lyser nå ut nyopprettet stilling for overlege/spesialist i barne- og ungdomspsykiatri ved Bærum BUP.
Bærum BUP er en av fem poliklinikker i avdeling BUPA, Vestre Viken. Vi har ca. 50 fagstillinger fordelt på 3 generalistteam og har en områdefunksjon for behandling av OCD. Bærum BUP kjennetegnes av et hyggelig og positivt arbeidsmiljø og høy grad av faglig kompetanse. Vi har god overlege og LIS dekning ved poliklinikken, og kan tilby et stabilt fagmiljø med stor faglig bredde.

På tvers av teamene har vi faggrupper (matriseorganisering) for spe/små, traumer, spiseforstyrrelser, psykose, nevropsykologi og familiebehandling. Poliklinikken betjener ca. 30.000 barn og unge i opptaksområdet. Det er utstrakt samarbeid med 1. linjetjenesten og øvrige enheter i BUPA.
BUPA Vestre Viken HF er en av Norges største barne- og ungdomspsykiatriske avdelinger og har et opptaksområde på ca. 109.000 barn og unge i 22 kommuner.  Avdelingen består av fem lokalpoliklinikker: Asker BUP, Bærum BUP, Drammen BUP, Kongsberg BUP og Ringerike BUP og fem områdeseksjoner: Seksjon for akutt, Seksjon for spiseforstyrrelser, Seksjon for utredning, Seksjon for behandling og Seksjon for nevropsykiatri. Avdelingen har en døgnbemannet vaktordning med LIS i forvakt og overlege i bakvakt. 

Som avdeling har vi fokus på å gi et godt tilbud til barn og ungdom som henvises til oss. Vi er opptatt av fagutvikling og kontinuerlig forbedring. I avdelingen drives det utviklingsarbeid med både forbedringsprosjekter og forskningsprosjekt. Døgnseksjonene i avdelingen skal flytte inn i Nytt sykehus i Drammen i 2024/2025.

Vestre Viken ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse og seksuell orientering. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Kvalifikasjoner:

Vi trenger deg som:

 • Du må inneha norsk autorisasjon, og kunne beherske norsk svært godt skriftlig og muntlig.
 • Det er ønskelig at du er spesialist i barne- og ungdomspsykiatri, men vi tar også gjerne imot søknader fra LIS med kort tid igjen til spesialitet
 • Du brenner for barn og unges psykiske helse, og ønsker å bidra innenfor et til tider hektisk, men variert og spennende fagfelt
 • Du må trives med å jobbe i et tverrfaglig miljø og ha gode samarbeidsevner. 
 • Før stillingen tiltres må gyldig politiattest fremlegges. Det vises til helsepersonelloven § 20 a

Personlige egenskaper:

Hos oss er det viktig at du trives med arbeidsoppgaver og miljøet, derfor legger vi vekt på personlig egnethet ved ansettelsen.

Vi ser etter deg som:

 • Har gode samarbeidsevner, er løsningsorientert og fleksibel
 • Evner å møte ulike mennesker på en god måte
 • Er selvstendighet og har god evne til struktur og egenorganisering
 • Er faglig engasjert og utviklingsorientert

Vi tilbyr:

 • Et trivelig arbeidsmiljø med dyktige kollegaer
 • En poliklinikk som er opptatt av god og virksom pasientbehandling, faglig utvikling og klinikknær forskning
 • En avdeling med et godt kollegialt legemiljø med en stor, engasjert og stabil legegruppe
 • Regelmessig internundervisning med interne og eksterne forelesere
 • Gode muligheter for faglig fordypning
 • Godt samarbeid med Bærum kommunes mange tjenester for barn og unge
 • Medlemskap i Vestre Vikens Velferdsforening med gode rabattordninger på aktiviteter, kulturarrangement og leie av ferieboliger i inn- og utland.
 • Ansettelse i en trygg offentlig virksomhet med gode pensjonsordninger
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Oppstartstidspunkt avtales ved ansettelse