Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Overlege anestesi Ringerike sykehus kombinert med tjeneste ved Legebilen i Drammen

Offentlig forvaltning

 

Anestesiavdelingen ved Ringerike sykehus og Prehospitale tjenester, Vestre Viken HF har ledig fast stilling som overlege i anestesiologi.

Stillingen er en kombinasjonsstilling mellom arbeid ved Ringerike sykehus og Legebilen 626 i Drammen med stillingsbrøk 60/40.

Anestesiavdelingen på Ringerike sykehus har også en ledig fast stilling som overlege, se separat annonse.

Hvem er du og hva kan du bidra med?

Vi ser etter deg som ønsker en variert og spennende anestesihverdag og som er fleksibel og tilpasningsdyktig.
Du er god til å tilpasse deg de ulike fagmiljøer og jobber godt i team.
Hos oss blir anestesihverdagen variert og spennende fordi vi søker deg som vil kombinere intrahospitalt arbeid med prehospitalt arbeid. 


Hvorfor jobbe i Vestre Viken?

Gjennom kvalitet, trygghet og respekt jobber vi sammen for å gi gode og likeverdige helsetjenester til de som trenger det! 
Som medarbeider i Vestre Viken blir du del av et solid og ambisiøst faglig miljø med varierte arbeidsdager. Vi vektlegger at fagmiljøene skal samarbeide om pasientbehandlingen, utnytte teknologiske muligheter og dele kunnskap og kompetanse mellom de forskjellige behandlingsstedene. 


Om oss:

Anestesiavdelingen er organisert under kirurgisk avdeling ved klinikk Ringerike sykehus, Vestre Viken HF.
Sykehuset har moderne og godt utstyrte avdelinger innen intensiv, operasjon og anestesi. Årlig utføres ca 3 800 anestesiologiske prosedyrer. Det bedrives bred operativ virksomhet innenfor generell kirurgi, ortopedi, urologi og gynekologi/obstetrikk. I løpet av nær framtid vil vi også starte med robotkirurgi. Sykehuset har en veldrevet dagkirurgisk avdeling.
Intensivavdelingen med postoperativ er samlokalisert med medisinsk overvåkning og samarbeider tett.

Sykehuset har ca 750-800 fødsler pr. år og anestesilegene er ansvarlig for nyfødtresuscitering i samarbeid via telemedisin med barneavdelingen i Drammen og med henteteam. I framtiden vil Legebilen 626 vil være en sentral samarbeidspartner ved overflytting av nyfødte.

Ringerike sykehus ligger sentralt plassert langs E16 ved innfarten til Hønefoss lett tilgjengelig for pendling fra Oslo, Bærum og Asker.

Legebil 626 i Drammen er bemannet med paramedic og anestesilege. Bilen er stasjonert ved Drammen ambulansestasjon og er i drift fra kl 08:00-20:00 alle dager, men planlegges utvidet til 24 timers drift i løpet av første halvår 2024. Legebil 626 utfører i dag 12-1300 oppdrag pr år, inkludert intensivtransporter. I den planlagte utvidelsen inngår også innfasing av kuvøsetransporter i Vestre Viken. Tjenesten driftes av Luftambulanseavdelingen i klinikk for prehospitale tjenster. Det vil bli gitt grundig opplæring og utsjekk før vaktarbeid på legebilen.

Ringerike kommune har over 30 000 innbyggere og ligger en times kjøring fra Oslo og Gardermoen. Med Ringeriksbanen og ny E16 vil Hønefoss om få år være 25 minutter unna hovedstaden og bidra til Ringeriksregionen som et spennende vekstområde.
 

Vestre Viken ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse og seksuell orientering. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Kvalifikasjoner:

Vi trenger deg som:

 • Har gyldig norsk autorisasjon som lege
 • Godkjent spesialist i anestesiologi.
 • Søkere som kan dokumentere snarlig godkjennelse kan også være aktuelle.
 • Erfaring med prehospital tjeneste
 • Kan gjøre deg forstått på norsk eller annet skandinavisk språk. Både muntlige og skriftlige ferdigheter er nødvendig.

 

  Personlige egenskaper:

  Hos oss er det viktig at du trives med arbeidsoppgaver og miljøet, derfor legger vi vekt på personlig egnethet ved ansettelsen.

  Vi ser etter deg som:

  • Har gode samarbeidsevner
  • Er fleksibel, løsningsorientert og endringsvillig
  • Er engasjement og interesse for medisinsk-faglig forskning og utvikling
  • Har gode kommunikasjonsevner
  • Har gode evner til å jobbe i team og selvstendig 

  Vi tilbyr:

  • Ansettelse i et stort helseforetak som ønsker å utvikle og tilby helsetjenester på nye måter
  • Spennende og varierte arbeidsoppgaver, med muligheter for faglig- og personlig utvikling 
  • Et innovativt og godt arbeidsmiljø med dyktige og engasjerte kollegaer
  • Variert pasientgrunnlag
  • Medlemskap i Vestre Vikens Velferdsforening med gode rabattordninger på aktiviteter, kulturarrangement og leie av ferieboliger i inn- og utland
  • Ansettelse i en trygg offentlig virksomhet med gode pensjonsordninger

  Vil du lese mer om vårt arbeid fremover se: https://vestreviken.no/om-oss/utviklingsplan-2035