Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Overlege

Offentlig forvaltning

Anestesiavdelingen ved Ahus har over 380 ansatte, hvorav 70 er leger, 22 av disse er LIS. Vi søker nå etter en overlege til en fast stilling. 

Avdelingen har 3 LIS i primærvakt og 2 overleger i sekundær- og tertiærvakt, samt en overlege i langdagssjikt. Det er egne leger tilknyttet intensivseksjonen i hjemmevaktordning. Overlegene inngår i de ulike overlegevaktsjiktene avhengig av kompetanse og behov. Anestesiavdelingen er en stor avdeling med arbeid ved sentraloperasjon, postoperativ, intensivseksjon, smertepoliklinikk og dagkirurgisk senter. Det er knyttet to professorater til avdelingen. 

Avdelingen har et friskt, sosialt og stimulerende arbeidsmiljø. Det er stor aktivitet på dag, kveld og natt.

Legene har allsidige arbeidsoppgaver med mange kritisk syke pasienter.


Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn. Arbeidsgiver tar forbehold om endring av arbeidssted, arbeidsoppgaver og ansvarsområde ved behov.

Kvalifikasjoner:

  • Søker må være spesialist i anestesiologi.
  • Søker må ha gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig.

Personlige egenskaper:

  • Vi søker en kollega som har gode samarbeidsevner, er fleksibel og arbeidsom.
  • Personlige egenskaper vektlegges.
  

Vi tilbyr:

  • Sentral beliggenhet
  • Gode velferdstilbud for ansatte
  • Mulighet for bolig og barnehage