Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Overlege

Offentlig forvaltning

Nevrologisk avdeling er en avdeling i Nevroklinikken ved Oslo universitetssykehus. Nevrologisk avdeling har sengeposter, poliklinikk og laboratorier både på Ullevål og Rikshospitalet. Avdelingen har områdefunksjon for pasienter fra Oslo med nevrologiske sykdommer inkludert akutt hjerneslag. Avdelingen har også nasjonale og regionale funksjoner for pasienter fra Helse Sør-Øst.

Seksjon for hjerneslag og generell nevrologi har ansvar for behandling av akutt hjerneslag og generell nevrologi for store deler av Oslos befolkning. Vi etablerer nå en egen sengepost for hjerneslag og akutt nevrologi, samt utvikler en 5-døgnspost og dagutredning for nevrologiske problemstillinger. I tillegg har vi en stor poliklinisk aktivitet. Det er i dag et eget spesialisert bakvaktslag for hjerneslag og et for generell nevrologi. Bakvaktslaget for hjerneslag er i dag tverrfaglig med både geriatere og nevrologer.

Forskning er en viktig del av seksjonens aktiviteter, og vi har ledende forskningsmiljøer innen mange deler av nevrologien.

Vi har 3 ledige faste stillinger som overlege. Stillingene er knyttet til den nyetablerte seksjonen for hjerneslag og generell nevrologi. Vi søker spesialister i nevrologi, indremedisin eller fysikalsk medisin med god faglig kompetanse og erfaring innen hjerneslag og generell nevrologi som kan jobbe på tvers av bakvaktslag. Mennesker som har tverrfaglige samarbeidsevner, som liker å arbeide i et dynamisk og travelt arbeidsmiljø og som ønsker å videreutvikle seksjonen sammen med oss bes søke.

     
Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.
 

Kvalifikasjoner:

 • Lege med norsk autorisasjon, relevant spesialistgodkjenning og erfaring i nevrologi, indremedisin eller fysikalsk medisin.
 • Forskningserfaring (PhD-grad innen relevant tematisk område vil vektlegges).
 • Gode vurderingsevner, inkludert ansvar for teamarbeid både i vakt og på sengepost
 • Gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper:

Hos oss er det viktig at du:

 • Har evnen til å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer
 • Trives med å jobbe i en stor og kompleks organisasjon  
 • Har faglig engasjement
 • Har gode samarbeidsevner
 • Er selvstendig, ansvarsbevisst og fleksibel
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • En arbeidsplass i hjertet av Oslo, som har et arbeidsmiljø preget av tillit, åpenhet og respekt
 • En spennende stilling i en seksjon og i et fagfelt med store utviklingsmuligheter
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte
 • Som nyansatt i OUS blir du en del av et nyansattprogram
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag