Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Overlege

Offentlig forvaltning

Sørlandet sykehus HF (SSHF) har fra 2016 opprettet somatiske klinikker ved hvert av de tre sykehusene i Flekkefjord, Arendal og Kristiansand. Barne- og ungdomsavdelingen (BUA) har sengepost med 9 senger, dagbehandling og poliklinikk. Habiliteringstjenesten for barn og unge (HABU) og Regional kompetansetjeneste - medfødte russkader (RK-MR) er også en del av BUA.

Avdelingen omfatter til sammen ca 65 årsverk fra mange forskjellige fagområder, samt forskere i doktorgradsløp. Det er generell pediatri med akuttmottak for vårt opptaksområde, men med områdefordelte ulike pediatriske fagområder mellom BUA i Kristiansand og Arendal. I Arendal har vi gastroenterologi, hyposensibilisering, spiseteam og spesialisert nevrologi med langtidsregistrering EEG. En sentral oppgave er å sikre tilstrekkelig beredskap til fødeavdelingen, siden nyfødt intensiv er lokalisert
til Kristiansand.

Barne- og Ungdomsavdelingen i Arendal ligger på topp i landet når det gjelder behandling av diabetes blant barn og unge. I tillegg til dette fikk Barne- og Ungdomsavdelingen prisen for beste utdanningsavdeling for LIS i pediatri 2024. Vi har et engasjerende og faglig høyt nivå på avdelingen vår. 

Vi har aldergrense 18 år for medisinske pasienter.

Sykehuset i Arendal har en hyggelig og god atmosfære der både pasienter og ansatte trives.

Vi har ledig vikariat i 100 % stilling som overlege i spesialiteten barnesykdommer fra 20.august eller etter avtale. Varighet til 31.08.2025 med mulighet for forlengelse.

Aktuelle søkere blir kontaktet.

Den som får tilbud om stillingen må legge frem politiattest etter Lov om helsepersonell § 20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede).

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal/etnisk bakgrunn eller livssyn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Kvalifikasjoner:

  • Overlege i pediatri
  • Må beherske norsk muntlig og skriftlig. 
  • Må ha norsk lisens

Personlige egenskaper:

  • Personlig egnethet for arbeid med barn, unge og familier.

Vi tilbyr:

  • Avdelingen har en omfattende og variert virksomhet, med aktive fagpersoner med høy kompetanse og gode faglige resultater.
  • Vi kan tilby en spennende og utfordrende jobb.
  • Avdelingen har godt arbeidsmiljø med høy grad av tverrfaglig samarbeid. 
  • Et aktivt og tverrfaglig arbeidsmiljø