Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Overlege

Offentlig forvaltning

Seksjon for gynekologi og fødselshjelp ved sykehuset i Vestfold søker en ny overlege i 100% vikariat.

Seksjonen har behandlingsansvaret for alle kvinner i Vestfold med underlivssykdommer.

Avdelingen har 10 overleger med 9-delt tilstedevakt og 8 leger i spesialisering. Vi har litt over 1900 fødsler i året, 1300 innleggelser på gynekologisk seksjon og 15.000 polikliniske konsultasjoner per år.

Vi kan tilby en fast stilling i bakvaktsjiktet. Som vaktgående lege må man beherske vaktarbeid innen både generell gynekologi, gyn-onkologi og obstetrikk.
Vi søker deg som er spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer.

Alle leger deltar i fagutvikling og undervisning. Jobben krever stor faglig interesse og engasjement. Det er viktig at du som overlege kan bidra positivt inn i utviklings- og forbedringsprosjekter. 

Seksjonen har fokus på et godt arbeidsmiljø og vi ønsker nye kollegaer velkommen.

Tiltredelse 19.08.2024 eller etter avtale.

I Sykehuset i Vestfold HF verdsettes mangfold og inkludering. Medarbeidere med ulik kompetanse, bakgrunn, livserfaring og perspektiv gir gode forutsetninger til å ta vare på hver enkelt pasient og bidrar til godt samarbeid og forståelse. Vi håper du vil søke på stilling hos oss.

Kvalifikasjoner:

 • Spesialist i fødsels- og kvinnesykdommer.
 • Vaktarbeid innebærer både gynekologi og obstetrikk.
 • Norsk eller skandinavisk språk, muntlig og skriftlig, må beherskes for forsvarlig yrkesutøvelse.
 • Det forutsettes oppholds- og arbeidstillatelse i Norge.
 • Den som tilsettes i stilling som krever autorisasjon, må kunne dokumentere norsk offentlig godkjenning. 

Personlige egenskaper:

 • Målbevissgt
 • Ansvarsbevisst
 • Stor arbeidskapasitet
 • Strukturert
 • Gode samarbeidsevner
 • Åpen for nye utfordringer
 • Gode kommunikasjonsferdigheter, både med pasienter og kollegaer
 • Du ser verdien av et godt arbeidsmiljø, og ønsker å bidra til dette
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • Trivelig arbeidsmiljø
 • Høyt faglig nivå
 • En spennende arbeidsplass i stadig utvikling 
 • Gode låne- og forsikringsordninger hos KLP
 • Alle ansatte ved sykehuset omfattes av gruppelivsforsikring, reiseforsikring ved tjenestereiser, ulykkesforsikring - fritid og yrkesskadeforsikring
 • Gode velferdsordninger, med blant annet bedriftsidrettslag og personalhytter
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement

Som ansatt ved Sykehuset i Vestfold HF vil du bli medlem av kollektive pensjonsordningen i KLP, og trekkes 2 % i pensjonsinnskudd. Les mer om offentlig tjenestepensjon på www.klp.no.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning.