Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Overlege 

Offentlig forvaltning

Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling ved Sørlandet sykehus søker en engasjert overlege med spesialisering i rus- og avhengighetsmedisin. Stillingen er tilknyttet enheten for avgiftning, og arbeidsstedet er i Arendal. Dette er en dagstilling uten vaktbelastning, som gir deg mulighet til å balansere arbeid og fritid.

Du blir en del av et sterkt fagmiljø som leverer behandling av høy kvalitet. Vi har et fremtidsrettet perspektiv på rusbehandling og jobber aktivt for å være en faglig oppdatert organisasjon. Vårt mål er å være ledende innen rusbehandling nasjonalt. Hos oss vil du oppleve et dynamisk og støttende arbeidsmiljø, hvor samarbeid, teamarbeid og gjensidig støtte står i fokus.

Enhet for avgiftning er en døgnenhet som gir spesialisert behandlingstilbud til pasienter med rusavhengighet. Vi tilbyr medisinsk forsvarlig avgiftning, motiverer til endring og avklarer videre forløp. Enheten har 12 sengeplasser, inkludert en akutt seng. Vi jobber tverrfaglig med et team bestående av sykepleiere, vernepleiere, leger i spesialisering og overlege. I løpet av høsten 2024 vil Avgiftningsenheten flytte lokasjon og bli samlokalisert med psykiatrisk avdeling, Arendal.

Kvalifikasjoner:

  • Spesialist i rus- og avhengighetsmedisin, eller annen relevant spesialitet.
  • Gode norsk-ferdigheter muntlig og skriftlig, tilsvarende nivå B2. Eventuelt nordisk språk.

Personlige egenskaper:

Vi ser etter en engasjert og ansvarsfull overlege med fokus på pasientsikkerhet og tverrfaglig samarbeid. Du må ha en løsningsorientert tilnærming og være opptatt av kvalitet. Du trives med å jobbe både selvstendig og i tverrfaglige team, og du bidrar til et godt arbeidsmiljø. Du har interesse for faget og et sterkt ønske om å hjelpe mennesker med komplekse sykdomsbilder i vanskelige livssituasjoner. 

Vi tilbyr:

  • Familievennlig arbeidstid og arbeidsforhold uten vaktbelastning
  • Spennende og varierte arbeidsoppgaver i skjæringspunktet mellom rus, psykiatri og somatikk.
  • Mulighet for å kombinere klinisk arbeid med forskning gjennom ARA's egen forskningsenhet.
  • Rett til 4 måneders studiepermisjon hvert 5. år for fast ansatte overleger.
  • Et godt fagmiljø med regelmessige legemøter, der du samarbeider med en legegruppe som har variert faglig bakgrunn og flere dobbeltspesialiteter. Dette gir gode muligheter for tverrfaglig læring og utvikling.
  • Lønn etter gjeldende tariff, samt individuelt tillegg.
  • Midlertidig rekrutteringstillegg.
  • Pensjonsordning (2% trekk) som gir rett til alders-, uføre- og etterlattepensjon.

 

Om avdeling for rus- og Avhengighetsbehandling (ARA):

ARA er en del av Klinikk for psykisk helse ved Sørlandet sykehus HF og tilbyr tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) til rusmiddelavhengige i hele Agder. Avdelingen består av fem døgnenheter, tre poliklinikker, en ambulant enhet og en forskningsenhet, med totalt ca. 250 stillinger fordelt i Arendal, Kristiansand, Byglandsfjord, Mandal og Lister. ARA har ansvar for utredning, diagnostikk og behandling av alle typer rus- og avhengighetsproblematikk, samt undervisning og forskning innen fagfeltet.

Vil du bli en del av vårt team? Ta kontakt med oss – vi ser frem til å høre fra deg!

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som kommer frem i CV, og til lønnsfastsettelse.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Sørlandet sykehus praktiserer meroffentlighet. Offentlig søkerliste vil inneholde navn på samtlige søkere. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova § 25.