Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Overlege 

Offentlig forvaltning

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Vi er en utviklende arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte, og på den måten leve opp til vår visjon; «Sammen med pasientene skaper vi morgendagens behandling».

Nydalen DPS er et distriktspsykiatrisk senter i Klinikk psykisk helse og avhengighet ved Oslo universitetssykehus. Vårt opptaksområde er bydelene Sagene, Nordre Aker og Bjerke med til sammen ca. 130.000 innbyggere. Nydalen DPS består av fire seksjoner: Seksjon Allmennpsykiatrisk poliklinikk og Seksjon Psykose- og akuttbehandling i Gullhaugveien 12 i Nydalen, Seksjon Døgnbehandling i Lovisenberggata 4g og Seksjon Psykiatrisk legevakt i storbylegevakten på Aker.                                                                 

Seksjon Psykose og akuttbehandling holder til i nye og moderne lokaler i Nydalen og består av Akuttenheten, Psykosepoliklinikken, TIPS-enheten og Kontorenheten. I tillegg er det to FACT- team tilknyttet seksjonen.

Akuttenheten har ledig fast stilling som overlege. Stillingen kan også søkes på av erfaren LIS/nesten ferdig spesialist.

Vi søker en spesialist i psykiatri med gode samarbeidsevner, engasjement og stor arbeidskapasitet. Vi er et tverrfaglig team med seks fagstillinger; enhetsleder, overlege, psykologspesialist, psykolog og spesialsykepleier. I tillegg LIS i en turnusordning. Arbeidshverdagen er variert, rettet mot mennesker i krise, med akutte problemstillinger som psykose, mani, alvorlig depresjon og selvmordsrisiko. Dette er jobben for deg som ønsker å jobbe med bredden av problemstillinger innen psykisk helsevern, i tett samarbeid med engasjerte og hyggelige kolleger.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som lege og norsk spesialistgodkjenning i psykiatri
 • LIS i sluttfasen av spesialiseringsløp kan også være aktuell
 • Søker må ha bred klinisk erfaring, ønskelig med erfaring med akuttpsykiatriske problemstillinger og tvungent psykisk helsevern
 • Søker må beherske et skandinavisk språk muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper:

Hos oss er det viktig at du:

 • Har stor arbeidskapasitet, er løsningsorientert og trives i en hektisk hverdag
 • Har evnen til å arbeide strukturert og systematisk
 • Har gode samarbeidsevner og har evnen til å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Ukentlig internundervisning av høy faglig kvalitet
 • Gode vilkår til rett søker
 • Gode muligheter for faglig utvikling og deltagelse i forskningsprosjekter
 • Kontinuerlig fokus på å opprettholde et godt arbeidsmiljø, preget av støtte og konstruktive tilbakemeldinger
 • Hyggelige, engasjerte og dyktige kolleger