Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Overlege 

Offentlig forvaltning

Medisinsk avdeling har ledig stilling som overlege ved infeksjonsseksjonen. 

Medisinsk avdeling, Bærum sykehus har lokalfunksjon for nærmere 200.000 mennesker i Asker og Bærum kommune.  Avdelingen har seksjoner for samtlige indremedisinske grenspesialiteter og har i tillegg seksjon for kreftbehandling, geriatri, slag og rehabilitering, akuttmottak, seksjon for forebyggende medisin samt seksjon for sosionomtjeneste, ergoterapi og fysioterapi. Avdelingen har i alt 560 ansatte, derav rundt 120 leger. Det innlegges rundt 10.800 pasienter per år og det utføres ca. 56.000 polikliniske konsultasjoner.

Infeksjonsseksjonen har tre overlegestillinger. I tillegg er det flere LIS som er tilknyttet seksjonen. Vestre Viken er godkjent for utdannelse av spesialister innen infeksjon, og vi har et godt utdanningsløp for dette, og en ikke uvesentlig del av arbeidet går til supervisjon og veiledning av egne LIS. Seksjonen består av sengepost og poliklinikk, og vi har et meget godt samarbeid med alle de kliniske avdelingene og mikrobiologisk avdeling på sykehuset. 

Om oss: Vestre Viken ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse og seksuell orientering. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Kvalifikasjoner:

Vi trenger deg som har:

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig
 • Søkere med kort tid til ferdig spesialisering vurderes på lik linje med ferdig spesialister

Personlige egenskaper:

Hos oss er det viktig at du trives med arbeidsoppgaver og miljøet, derfor legger vi vekt på personlig egnethet ved ansettelsen.

Vi ser etter deg som er:

 • Selvstendig og ansvarsbevisst
 • Du må trives i et aktivt og travelt miljø
 • Du må ha evne til å kommunisere og samarbeide godt
 • Være fleksibel og positiv

Vi tilbyr:

 • Ansettelse i et stort helseforetak som ønsker å utvikle og tilby helsetjenester på nye måter
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver, med muligheter for faglig- og personlig utvikling 
 • Et innovativt og godt arbeidsmiljø med dyktige og engasjerte kollegaer
 • Medlemskap i Vestre Vikens Velferdsforening med gode rabattordninger på aktiviteter, kulturarrangement og leie av ferieboliger i inn- og utland
 • Ansettelse i en trygg offentlig virksomhet med gode pensjonsordninger

Vil du lese mer om vårt arbeid fremover se: https://vestreviken.no/om-oss/utviklingsplan-2035