Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Overlege

Offentlig forvaltning

Ved Gyn/obst avdeling i Arendal er det ledig en 100% stilling fast som overlege, spesialist i kvinnesykdommer og fødselshjelp, fra 01.09.24.

Avdelingen er en fullverdig gyn-/fødeavdeling. I tillegg til gyn-/fødepoliklinikk utfører avdelingen alt innen gynekologiske operasjoner, med unntak av ovarial- og cervixcancer. Avdelingen operasjoner utføres i en moderne operasjonsavdeling, i tilslutning til overvåknings- og intensivenhet. Avdelingen benytter Da Vinci-robot. Operasjonsstuer er betydelig oppgradert i forhold til satsning på miniinvasiv kirurgi. I tilslutning til dette er det et eget møterom med direkte toveis overføring fra flere kameraer på operasjonsstuene. Avdelingen har tilgang på trenings- og simuleringsrom for miniinvasiv kirurgi.

Avdelingen yter fødselshjelp til omkring 900 fødsler pr. år. Vi har et selektert fødetilbud og samarbeider med fødeavdelingen i Kristiansand. Vi har en stor svangerskapspoliklinikk med tidlig ultralyd og samarbeider i team med ultralydjordmødre.

Avdelingen har et stimulerende forskningsmiljø. 3 leger med PhD, 2 PhD-kandidater.

Avdelingens ansatte består av 9 overleger, 5 leger i spesialisering, 22 jordmødre og 15 barnepleiere. Administrasjon av avdelingens pasienter blir ivaretatt av et eget team i Merkantil avdeling. Det er spesialist til stede hele døgnet.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt et opphold i arbeidslivet.

Sørlandet sykehus praktiserer meroffentlighet. Offentlig søkerliste vil innehold havn på samtlige søkere. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova §25.

Kvalifikasjoner:

 • Spesialistgodkjenning innen kvinne sykdommer og fødselshjelp
 • Relevant yrkeserfaring og klinisk erfaring
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig meget godt
 • God skriftlig dokumentasjonsevne
 • Erfaring fra DIPS
 • Erfaring fra arbeid i Partus og Metavision er en fordel

Personlige egenskaper:

 • Motivert og interessert innen fagfeltet
 • Kommuniserer tydelig overfor pasienter og kollegaer
 • Evne til å bidra til et positivt faglig og kollegialt godt miljø
 • Gode faglige vurderingsevner, arbeid målrettet og strukturert
 • Gode samarbeidsevner og personlig egnethet vektlegges
 • Punktlig og pålitelig
 • Fleksibel og løsningsorientert

Vi tilbyr:

 • Aktivt forskningsmiljø
 • Faglig og personlig utvikling
 • Godt arbeidsmiljø, der engasjement og konstruktive innspill verdsettes