Ledig stilling

Lovisenberg Diakonale sykehus AS

Overlege

Vi tilbyr 1 stilling av ett års varighet til spesialister i ortopedisk kirurgi som ønsker faglig fordypning ved seksjon for skulderkirurgi.

Du må ha en fast overlegestilling ved et sykehus i Norden, en arbeidsgiver som ønsker at du fordyper deg i et av våre spesialområder og er villig til å gi deg 12 måneders permisjon.

Lovisenberg Diakonale Sykehus bidrar med lønnsmidler tilsvarende 8 måneders overlegelønn. Du må delta i den daglige virksomheten på lik linje med overlegene i ortopedisk avdeling, men får avsatt tid til et fordypnings prosjekt. Dette skal utføres i samarbeid med ortopedene i avdelingen og Kvalitets- og forskningsavdelingen ved Kirurgisk Klinikk. Du vil ikke inngå i vaktturnusen ved avdelingen.

Skulderseksjonen ved sykehuset driver omfattende utredning og behandling av alle typer skulderlidelser. Seksjonen bedriver omfattende artroskopisk kirurgi og er størst på protesekirurgi i Norge.

Du bør i søknaden beskrive hvordan et opphold på Lovisenberg Diakonale Sykehus vil kunne være til nytte i ditt videre arbeid. Videre ønsker vi tanker om det er spesielle områder av vår virksomhet du ønsker å fordype deg i.

Avdelingen har et betydelig fokus på kvalitetssikring og forskning som en integrert del av det kliniske arbeidet.

Ortopedisk avdeling er en del av kirurgisk klinikk. Kirurgisk klinikk organiserer ortopedi, øre-nese-hals- og generell kirurgi med nødvendige støttefunksjoner. Klinikken disponerer to sengeposter, en dagkirurgisk post, operativ enhet, 12 operasjonsstuer samt poliklinikk. Det er i dag ansatt 16 overleger og 2 LIS innen fagområdet ortopedi. 12 overleger har doktorgrad. Ortopedisk avdeling har for tiden 1 doktorgradsstipendiat ansatt i avdelingen.

Søkere må beherske et skandinavisk språk skriftlig og muntlig. Ønsket startdato 1. september 2024. 

Nærmere opplysninger ved henvendelse til avdelingsoverlege Johan Peter Grant telefon +46 761 311 212 eller klinikksjef Arn Meland, telefon +47 977 47 576.