Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Overlege

Offentlig forvaltning

Seksjon for psykosebehandling har 32 døgnplasser, fordelt på 3 enheter. To enheter for psykoselidelser og en for lokal sikkerhetspsykiatri. Vi tar imot pasienter med alvorlige og sammensatte tilstander, primært psykoser, ofte i kombinasjon med rus- eller atferdsproblemer. Kun elektive innleggelser. Seksjonen tilbyr også judisielle døgnobservasjoner etter straffelovens §167.

Seksjonen har 7 over- og 5 underordnede legestillinger. Per i dag er det 14-delt bakvaktsordning på Dikemark-området. Vaktordningen er i samarbeid med regional sikkerhetsseksjon samt regional seksjon psykiatri utviklingshemning/autisme.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Godkjent spesialist i voksenpsykiatri
 • LIS i sluttfasen av spesialiseringen i voksenpsykiatri kan vurderes.
 • Må beherske norsk godt, både muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper:

Hos oss er det viktig at du:

 • har evnen til å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer
 • trives med å jobbe i en stor og kompleks organisasjon
 • er strukturert og systematisk
 • har høy arbeidskapasitet
 • er initiativrik 

Vi tilbyr:

 • En arbeidsplass preget av tillit, åpenhet og respekt
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte
 • Som nyansatt i sykehuset blir du en del av et nyansattprogram
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Lønn etter avtale