Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Overlege

Offentlig forvaltning

Psykosetemaet/ TiRe poliklinikk  ved DPS Øvre Romerike er alltid i faglig utvikling. Vi har fått midler til å ansette overlege/spesialsit i psykiatri i 100 % stilling fra 1. januar 2024. Det betyr at spesialistgruppen utvides fra 4.5 årsverk  til 5.5 årsverk  fordelt på 4.5 overlegestillinger og 1 psykologspesilist med spesialisering innen rus. I tillegg utvides teamet med en stilling i 100% som psykiatrisk sykepleier. Vårt tverrfaglige psykosetam utvides med 2 årsverk fra 1. januar 2024. 


Så er du faglig opptatt og har genuin interese for pasienter med alvorlig psykisk lidelse så søk gjerne på stilling hos oss. Du inngår da i vårt tverrfaglige team, bestående av fem spesialsiter slik det er beskrevet over, 1 LIS lege, to psykologer, fem psykiatriske sykepleiere og seksjonsleder.

Psykoseteamet /TiRe er alltid i utvikling der vi tilpasser oss krav og føringer som er med på å gjøre oss til et faglig interessant og godt organisert psykoseteam. Vi utreder pasienter med mistanke om psykose og har fokus på tidlig intervensjon med rask men grundig utredning og behandling. Vi behandler pasienter med førstegangsspsykose, tilbakevennende psykose og pasienter med psykoselidelse som trenger sammensatte tjenester med samtidig ruslidelse. Vi gjør stadig oftere differensialdiagnostisk arbeid. Vi har fokus på somatisk helse og levevaner og tar blodprøver i egen seksjon. 
Vi har ansvar for behandling av pasienter med Bipolar Lidelse type 1. Vi har ansvar for pasienter underlagt tvungen psykisk helsevern uten døgn (TUD) og pasienter dømt til behandling. Vi tilbyr våre pasienter individuell samtalebehandling, gruppebehandling  med IMR (Illness Management Recovery) og arrangerer Bipolargruppe i periododer. Flere behandlere har tilleggsutdanning i kognitiv terapi. Vi har samarbeid med IPS ( Individual placement and support ) jobbspesialister fra NAV.
Vi har nært samarbeid med pårørende og inviterer til pårørendekveld x 2 pr år. Vi samarbeider med andre avdelinger i AHUS, andre HF ,1. linjetjenesten og fastlegene.
Vi har et nært samarbeid med FACT Gardemoregionen som er en enhet underlagt TiRe. 

Ved DPS Øvre Romerike er det nå 11.5 overlegestillinger inklusive medisinsk faglig rådgiver. De har ukentlige legemøter med faglig innhold.
DPS Øvre Romerike har 4 polikliniske seksjoner, seksjon psykose/TiRe , almennpoliklinikken, seksjon gruppeterapi (SFG) og akutt- teamet. I tillegg har vi en veldrevet  døgnenhet med 18 sengeplasser. Totalt har DPS Øvre Romerike ca 100 ansatte og alle seksjoner er samlokalisert i et moderne bygg på Jessheim. FACT Gardermoregionen er fysisk lokalisert i Nannestad Kommune. 
DPS Øvre Romerike er lokalisert med 10 minutters gange fra togstasjonen eller fem minutter med buss.  30 minutter med bil fra Oslo og 10 minutter fra Oslo Lufthavn. Det er kort vei til Romeriksåsen som egner seg for friluftsliv sommer som vinter.
Vårt opptaksområde er 5 kommuner på Øvre Romerike med  ca 83.600  innbyggere over 18 år. 


DPS Øvre Romerike er en del av Akershus universitetssykehus HF som er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn. Alle må søke elektronisk.

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon
 • Norsk godkjenning som spesialist i psykiatri.
 • Gode norskkunnskaper - muntlig og skriftlig.
 • Forståelse av spesialisthelsetjenestens mandat og rolle i samfunnet (systemtenkning og systemkunnskap).
 • Forståelse og erfaring med faglig arbeid om tvungen psykisk helsevern uten døgnopphold og dom til behandling.
 • Kunnskap om nasjonale retningslinjer, sentrale lover og forskrifter som anbefales og styrer deler av arbeidet i et psykoseteam.
 • Erfaring fra - og interesse for psykosepasienten er ønskelig.

Personlige egenskaper:

 • God relasjonskompetanse, må forstå gevinsten ved å samarbeide med andre, både pasienter og behandlere.
 • God evne til å være fleksibel, selvstendig og ansvarsbevisst basert på gjensidig tillit. 
 • Må ha en interesse for å arbeide i team
 • Ha god psykoseforståelse.
 • Personlig egnethet vektlegges.  

Vi tilbyr:

 • Sentral beliggenhet
 • Gode velferdstilbud for ansatte
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud    
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag