Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Overlege

Offentlig forvaltning

Nevrologisk avdeling, Sørlandet sykehus HF (SSHF) har ledig 1x 100% fast stilling som overlege i nevrologi. Oppstartstidspunkt kan avtales.

Leger med gjennomført LIS1 tjeneste kan også søke.

Nevrologisk avdeling Kristiansand er gruppe 1 avdeling. 

Vi har undervisning 2 ganger i uken. I tillegg arrangerer vi avdelingsseminar hvert år med god faglig input. Avdelingen er kjent for å ta godt imot nye medarbeidere og har et inkluderende arbeidsmiljø. Det er høy forskningsaktivitet på avdelingen. Ønsker du et godt arbeidsmiljø og en avdeling hvor du kan utvikle deg faglig, er vi definitivt en avdeling for deg.

Avdelingen har nevrologisk sengepost og akuttfunksjon for hele Agderregionen med ca. 310.000 innbyggere. Det meste av poliklinikk er også i Kristiansand, men det er også noe poliklinisk aktivitet i Arendal. Nevrologisk avdeling har slagsenter for hele Agder, med egne overvåkingssenger. Trombektomi ble etablert i 2019 og er i opptrapping mot 24/7-tilbud. Vi har meget tett og godt samarbeid med OUS.

Nevrologisk sengepost i Kristiansand har 15 nevrologiske senger og 11 slagsenger, samt variabelt sengetall på felles intensivavdeling. Avdelingen har etablert akuttpoliklinikk, dagpost, overvåkingssenger og KNF laboratoriet med alle relevante nevrofysiologiske undersøkelser. Vi utreder og behandler pasienter med akutte og kroniske nevrologiske sykdommer og har høyest egendekning (97,7 %) innenfor Helse Sør-Øst RHF.  

Det er høy forskningsaktivitet på avdelingen innen ulike felt, og det er gode sjanser for å bli med i prosjekter dersom du er nysgjerrig på forskning eller allerede har erfaring. Campus Sør er fra høsten 2023 en del av legeutdanningen ved UiO og fra høsten 2024 har vi i nevrologisk avdeling medisinstudenter og flere lektorstillinger.
Hovedarbeidssted p.t. Kristiansand. Ambulering til Sørlandet sykehus, Arendal kan bli aktuelt enten i enkelte dager eller perioder. Reisetiden er da inkludert i arbeidstid, og det gis i tillegg en fast kompensasjon per dag med pendling. 

Dersom du ønsker å bli bedre kjent med vår landsdel Sørlandet kan du klikke her vil du bli bedre kjent med Kristiansand, klikk her og Arendal klikk her.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse.
Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Kvalifikasjoner:

  • Norsk autorisasjon som lege
  • Spesialist i Nevrologi
  • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk (skandinavisk) både muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper:

  • Du er ansvarsbevisst, fleksibel og selvstendig
  • Håndterer varierende arbeidstempo
  • Kommuniserer godt med pasienter, pårørende og kollegaer
  • Samarbeider godt ,ed både egen og andre yrkesgrupper
  • Personlig egenhet vektlegges

Vi tilbyr:

  • Nødvendig opplæring
  • Spennende arbeidsoppgaver i en avdeling med godt arbeidsmiljø