Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Overlege

Offentlig forvaltning

Vil du bli vår nye kollega og bidra med din faglighet til en avdeling og et fagmiljø i utvikling?

Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) jobber aktivt med faglig og organisatorisk utvikling. Vi er en stor virksomhet som gir spesialiserte helsetjenester til barn, ungdom og deres familie i hele Agder, med totalt 7 kliniske enheter i Arendal, Kristiansand og Lister samt merkantil enhet som gir behandlerstøtte. I tillegg har vi en aktiv forsknings- og utviklingsenhet.  ABUP Kristiansand har til sammen 10 stillinger for overleger, fordelt på fire enheter, og 5 faste stillinger for leger i spesialisering. Legegruppen møtes jevnlig, og det er et godt og støttende legekollegium på tvers av enhetene og lokasjoner. I tillegg er det økt fokus på felles fagmiljø med psykologene. ABUP støtter aktivt legenes videreutdanning og deltagelse på kurs og konferanser.

Vi søker nå 2 overleger til poliklinikken i Kristiansand som tilbyr utredning og behandling av barn og unge fra 6-18 år. Overlegene jobber tilknyttet spesifikke tverrfaglige team. Poliklinikken har 32,3 årsverk og spesialiserte gruppetilbud for angst/OCD, spiseforstyrrelser og mentaliseringsbasert terapi. Enheten har en klar nettverksorientert profil, og jobber tett med foresatte, barnevernstjenester, skoler, fastleger og andre aktuelle aktører.

Ta kontakt for mer informasjon.

Den som får tilbud om stillingen må legge fram politiattest etter Lov om helsepersonell § 20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede).

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger, for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn. 

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Kvalifikasjoner:

 • Spesialist i barne- og ungdomspsykiatri, eller kort tid igjen til godkjent spesialitet
 • God norsk skriftlig og muntlig framstillingsevne, samt ferdigheter i bruk av dataverktøy er nødvendig
 • Førerkort klasse B

Personlige egenskaper:

 • Du liker både å kunne jobbe selvstendig og i tverrfaglig team
 • Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsferdigheter
 • Du har engasjement for fagfeltet og pasientgruppen
 • Du trives med både utredning og behandlingsoppgaver
 • Du har evne til å skape trivsel og bidrar positivt til arbeidsmiljøet

Vi tilbyr:

 • Engasjerte og faglig dyktige kollegaer, samt et trivelig arbeidsmiljø
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • Støtte til kurs og etterutdanning
 • Lønn etter avtale
 • Veiledning, jfr. krav i spesialiseringsforløpet, dersom nødvendig
 • Mulighet for faglig og personlig utvikling
 • En avdeling forankret i helseforetakets verdigrunnlag
 • En avdeling og klinikk i utvikling
 • Fleksitidordning
 • Stilling i en IA bedrift
 • Medlemskap i KLP, gruppe- og ulykkesforsikring