Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Lovisenberg Diakonale sykehus AS

Overlege

Vil du være med på å videreutvikle vårt lokalsykehustilbud innen medikamentell kreftbehandling?

Vi har ledig vikariat for ett år i 100% stilling med mulighet for forlengelse.

Fra mars 2020 tok LDS over ansvaret for medikamentell kreftbehandling for pasienter fra indre by i Oslo (ca. 200 000 innbyggere) gjennom overføring av funksjoner fra Oslo universitetssykehus. I den sammenheng åpnet sykehuset en helt ny poliklinikk for kreft, blodsykdommer og lindring i nyoppussede lokaler.

Onkologisk seksjon har i dag 3 overlegeårsverk. I tråd med avvikling av permisjon søker vi en kollega som kan tenke seg å jobbe i et framtidsrettet og sterkt fagmiljø med gode kollegiale relasjoner.

Vi har i dag hovedsakelig poliklinisk aktivitet med stort fokus på tverrfaglig tilnærming.
Vi behandler pasienter med malignt melanom, bryst-, tykk- og endetarm-, bukspyttkjertel-, og prostatakreft.

Vi søker etter onkolog som vil være med å videreutvikle et strømlinjet behandlingstilbud med god integrasjon av onkologi, palliasjon, hematologisk kreft og lungekreft. Det er tett samarbeid med sykehusets ulike kliniske avdelinger, samt radiologi, laboratoriefag og Lovisenberg lindring og livshjelp (tidligere Hospice Lovisenberg). Den onkologiske virksomhet vil skje i tett samarbeid med de ulike fagmiljøene ved Oslo universitetssykehus og kommunehelsetjenesten. Vi deltar jevnlig på MDT møter med OUS via videolink.

Onkologisk seksjon er organisert under legetjenesten i Medisinsk klinikk. Klinikken har faglig bredde med seksjoner for lunge, hjerte, gastro, infeksjon, hematologi, slag/geriatri, nyremedisin og dialyse, samt medisinsk intensiv og overvåking og observasjonspost. Klinikken har også poliklinikk for diabetes og endokrinologi.

Arbeidsoppgaver:

 • Klinisk arbeid som onkolog
 • Tverrfaglig vurdering, utredning og behandling
 • Delta i kliniske behandlingsstudier/forskning/forbedringsarbeid

Egenskaper:

 • Vi legger stor vekt på personlig egnethet og faglig kompetanse.
 • Gode evner til selvstendig arbeid og gode samarbeidsevner
 • Gode evner til å tilegne seg og anvende ny kunnskap
 • Du må ha interesse for å arbeide i tverrfaglige team
 • Fleksibel og positiv
 • God arbeidskapasitet

Kvalifikasjoner:

 • Spesialist i onkologi eller meget erfaren LIS
 • Du må beherske et skandinavisk språk både skriftlig og muntlig
 • Ønske om å bidra til å utvikle behandlingstilbudet for kreftpasienter ved LDS
 • Det er ønskelig med bakgrunn og bred erfaring innen gastrointestinal onkologi

Vi tilbyr:

 • Lønn i henhold til avtale mellom Spekter og organisasjonene
 • God pensjonsordning via KLP
 • Et godt arbeidsmiljø, spennende arbeidsoppgaver og gode muligheter for faglig utvikling
 • Et aktivt bedriftsidrettslag med bredt tilbud
 • Gode velferdsordninger

For ytterlige opplysninger, kontakt avdelingsoverlege Bjørn Brandsæter på telefonnr. 916 68 866.