Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Overlege

Offentlig forvaltning

Er du spesialist i rus- og avhengighetsmedisin, psykiatri eller har annen relevant spesialitet? Da ser vi frem til din søknad

Avdeling rus og avhengighet, LAR poliklinikk nord, har ledig fast 100 % stilling som overlege. Vi søker primært etter spesialist i rus- og avhengighetsmedisin eller psykiatri. Tiltredelse medio september.

Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) er den dominerende behandlingsmetode for opioidavhengighet i Norge. LAR er et fagfelt i spennende utvikling og poliklinikkene har tett samarbeid knyttet til fagutvikling og forskning. LAR nord har poliklinikker lokalisert til Horten og Tønsberg. På poliklinikkene avholdes ansvarsgrupper, individualsamtaler, samt utdeling av substitusjonsmedikament til pasienter i ukedager og helger. Den utlyste stillingen er primært knyttet til poliklinikken i Tønsberg, med faste arbeidsdager i Horten.

Avdeling rus og avhengighet tilbyr tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) til pasienter med rus- og avhengighetsproblematikk og sammensatte utfordringer. Vårt mål er å bidra til at pasienter med rus -og avhengighetslidelser opplever mestring og økt livskvalitet, gjennom å tilby kunnskapsbasert, helhetlig og virksom behandling.

Avdeling rus og avhengighet består av rus- og avhengighetspoliklinikk og LAR poliklinikk nord og sør, to avgiftningsposter og en utredning- og behandlingspost. Våre poliklinikker er lokalisert i Larvik, Sandefjord, Horten og Tønsberg, mens døgnpostene, fellesfunksjoner og avdelingssjefens stab er samlet på Skjerve, Nøtterøy ca. 6 km utenfor Tønsberg.

Avdeling rus og avhengighet er utdanningsinstitusjon for spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin og har 10 overlegestillinger samt 5 LiS-stillinger i rus- og avhengighetsmedisin. 

Vi gleder oss til å høre fra deg, og tar gjerne en uforpliktende og konfidensiell telefonsamtale!

Kvalifikasjoner:

 • Vi ser etter deg som er spesialist i rus- og avhengighetsmedisin og/eller psykiatri. Annen relevant spesialitet kan vurderes særskilt.
 • Vi ønsker oss en overlege med bred klinisk erfaring og faglig engasjement for pasientgruppen i LAR og LAR behandling
 • Den som tilsettes må dokumentere norsk offentlig godkjenning
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk (skandinavisk) både muntlig og skriftlig. Det forutsettes oppholds- og arbeidstillatelse i Norge.
 • Søkere som har kort tid igjen til godkjenning av spesialiteten kan også være aktuelle

Personlige egenskaper:

  Vi ser etter deg som:

  • har høyt faglig nivå og interesse for å jobbe med vår pasientgruppe
  • er faglig engasjert og ønsker å bidra med å videreutvikle et allerede godt fagmiljø
  • trives med tverrfaglig samarbeid, og kan engasjere deg i gode faglige refleksjoner
  • er opptatt av god og tillitsskapende kommunikasjon
  • er god til å veilede og lære opp mindre erfarne kolleger i en atmosfære med trygghet, tillit og gjensidig respekt
  • evner å verdsette kollegers kompetanse og erfaring
  • er villig til å stille deg bak avdelingens aktuelle hovedlinjer mht. forskrivning av vanedannende legemidler

  Personlig egnethet for faget og arbeidsoppgavene vil vektlegges i stor grad.

   Vi tilbyr:

   • Du vil komme til et høyt kvalifisert fagmiljø og et hyggelig arbeidsmiljø preget av faglig engasjement.
   • Et medisinsk kollegium som blant annet består av spesialister i rus- og avhengighetsmedisin og spesialister i psykiatri.
   • Avdeling rus og avhengighet har en egen forskningsgruppe og et aktivt forskningsmiljø.
   • Støtte til faglig utvikling. 
   • Studiepermisjon ut fra gjeldende overenskomster
   • Gode låne- og forsikringsordninger hos KLP.
   • Alle ansatte ved sykehuset omfattes av gruppelivsforsikring, reiseforsikring ved tjenestereiser, ulykkesforsikring - fritid og yrkesskadeforsikring.
   • Gode velferdsordninger, med blant annet bedriftsidrettslag og personalhytter
   • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement. 

   Som ansatt ved Sykehuset i Vestfold HF vil du bli medlem av kollektive pensjonsordningen i KLP, og trekkes 2 % i pensjonsinnskudd. Les mer om offentlig tjenestepensjon på www.klp.no.

   Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning.