Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Overlege

Offentlig forvaltning

Ved DPS Elverum-Hamar, poliklinikk Hamar 2 har vi ledig stilling for overlege. Vi ønsker deg med på laget for å styrke vårt tilbud til innbyggere i Ringsaker og Løten kommuner.

Poliklinikk Hamar2 er en velfungerende allmenpoliklinikk med et godt faglig og sosialt arbeidsmiljø. Vi er 23 ansatte, og er en aktiv og engasjert kollegagruppe med en god balanse mellom spesialister og øvrige behandlere. Løten og Ringsaker er våre opptakskommuner. Enheten har per i dag to allmenteam, samt et team for arbeidsrettet behandling ved angst- og depresjonslidelser. Den aktuelle stillingen vil være tilknyttet allmenteam.

DPS Elverum-Hamar som helhet har 3 allmenpoliklinikker, samt spesialiserte poliklinikker og sengeposter, egen enhet for akutte ambulante tjenester, og FACT-team.

DPS Elverum-Hamar arbeider målrettet med behandlingstilbudet og har flere nysatsninger på gang i tillegg til det etablerte. Avdelingen har et DBT-team (dialektisk atferdsterapi) som har vært i drift siden 2018. Vi har vært med på kompetanseheving på traumer i regi av NKVTS, og har flere behandlere med kompetanse på hhv EMDR og CT-PTSD. I samarbeid med DPS Gjøvik og DPS Lillehammer er det opprettet eMestringstilbud - veiledet internettbehandling for personer med panikklidelse, sosial angst eller depresjon. Vi driver Pegasus psykoedukative grupper for personer med ADHD.

Vi tilstreber et godt samarbeid med den øvrige spesialhelsetjenesten og våre kommunale samarbeidspartnere.

Hamarregionen har mye å by på med nærheten til Mjøsa, idrettsanlegg, kort avstand til fjellheimen og et bredt kulturtilbud. Her er det gode forutsetninger for en aktiv fritid for både familier og deg som er single. Det er god kommunikasjon til Gardermoen og Oslo.

Tidspunkt for tiltredelse vil kunne tilpasses i dialog med søker.

Høres dette interessant ut for deg? Har du spørsmål knyttet til stillingen? Ta gjerne kontakt med enhetsleder - psykologspesialist Emil Aamli Carlson på telefon 91359048.

Kvalifikasjoner:

 • Lege med godkjent spesialistutdanning i psykiatri.
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig
 • Ønskelig med erfaring fra poliklinisk arbeid innen offentlig psykisk helsevern.

Personlige egenskaper:

 • Vi trenger deg som er arbeidsom, målrettet, strukturert, og samtidig fleksibel.
 • Du må ha engasjement i forhold til ditt arbeid og gode samarbeidsevner.
 • Stabilt godt humør er en fordel.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

 • Et inkluderende, engasjert arbeidsmiljø.
 • Gode samarbeidsforhold både internt og eksternt.
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver med en bredt sammensatt pasientgruppe.
 • Muligheter for kurs og faglig utvikling.
 • Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende overenskomst og arbeidsreglement 
 • Gode pensjons-, låne- og forsikringsvilkår, se KLP
   

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement.
Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.
Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.