Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Overlege

Offentlig forvaltning

Revmatologisk seksjon er en seksjon i en stor medisinsk avdeling ved Sørlandet sykehus HF (SSHF). Seksjonen har en veldrevet poliklinikk, osteoporoseklinikk og infusjonsenhet. Hovedvirksomheten er lokalisert i Kristiansand, men vi har også noe poliklinisk virksomhet (inkludert tilsyn) i Arendal. Pasienter som trenger innleggelse legges fortrinnsvis inn på infeksjonsposten i Kristiansand. Seksjonen driver aktivt med forskning og det vil derfor også være mulig for deltagelse i forskningsprosjekter. Forskningskompetanse vil bli vektlagt hos søkere.

Vi har ledig 1 x 100 % fast stilling for overlege i spesialiteten revmatologi. Tiltredelse i løpet av 2023.

For tiden foregår det et arbeide med å utrede behovet for å styrke klinisk immunologisk kompetanse ved SSHF hvor revmatologisk seksjon er tenkt å kunne spille en viktig rolle. Seksjonens navn vil da eventuelt bli endret fra seksjon for revmatologi til seksjon for revmatologi og klinisk immunologi. Vi jobber også for en tettere integrering med Medisinsk avdeling Kristiansand. Det er derfor ønskelig at søker har god indre medisinsk kunnskap og har spesiell interesse for komplekse immunologisk revmatologiske sykdommer som også innbefatter andre immunologiske problemstillinger og sykdommer. Søker vil eventuelt også i fremtiden måtte gå visitt på pasienter som ligger inne på infeksjonsposten og som ikke er definert som klassiske revmatologiske pasienter.

Det åpnes også opp for at søker som er i sluttfasen til spesialiteten også kan søke. Det forutsettes da at søker blir spesialist innen rimelig tid med klar tidshorisont.

Ved intern ansettelse vil det kunne bli ledig en fast LIS-stilling. Leger som er i utdanningsfasen oppfordres derfor til å søke, men presiserer hvilken stilling det søkes på - overlege- eller LIS-stilling. Akademisk interesse vil bli vektlagt for begge stillinger.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse.
Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver:

  • Poliklinisk virksomhet.
  • Visittgang og oppfølging av pasienter på medisinsk sengepost.
  • Seksjonen har ikke vakt - dagarbeid. Det åpnes for frivillig deltagelse i medisinsk avdelings vaktturnus.
  • Delegert administrativt arbeid.

Kvalifikasjoner:

  • Norsk autorisasjon som lege.
  • Gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig.
  • Akademisk kompetanse vektlegges, enten ved ferdig PhD eller påbegynt PhD
  • Spesialist i revmatologi, det åpnes også opp for at søker som er i sluttfasen til spesialiteten også kan søke. Det forutsettes da at søker blir spesialist innen rimelig tid med klar tidshorisont.

Personlige egenskaper:

  • Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet for stillingen.

Vi tilbyr:

  • Faglig og sosialt godt miljø med engasjerte kolleger.