Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Overlege

Offentlig forvaltning

Ungdomspsykiatrisk klinikk er en seksjon i Avdeling barn og unges psykiske helsevern innen Divisjon Psykisk Helsevern, Akershus Universitetssykehus.  Klinikken gir tilbud til ungdom i alderen 13-18 år med alvorlig psykiske lidelser, noe som kan innebære øyeblikkelig hjelp, utredning og behandling. Hovedgrupper av tilstander er; psykoser, begynnende schizofreni, alvorlige spiseforstyrrelser, alvorlig depresjon og selvskade.

Ungdomspsykiatrisk klinikk (UK) ledes av seksjonsleder. Vi har en åpen og en lukket post, i tillegg en leilighet for et mer fleksibelt behandlingstilbud til pasientene. Postene er bemannet med enhetsledere og i hovedsak barnevernspedagoger, sykepleiere og vernepleiere i miljøterapeutstillinger. I tillegg har klinikken en fagstab tilknyttet begge poster bestående av overleger, psykolog/ psykologspesialist, leger i spesialisering, familieterapeuter, musikkterapeut, klinisk ernæringsfysiolog, fysioterapeut, familiterapeuter og kontorfaglig personell. Seksjonen har også et eget ambulant team (Mobilt behandlingsteam) med ti fagstillinger, som arbeider for å finne gode alternativer til innleggelse i døgnavdelingen og i nær samarbeid med post og poliklinikk, sikre gode overganger fra døgninnleggelser til utskrivelse for pasientgruppen. Ungdomspsykiatrisk klinikk er en dynamisk institusjon med et god faglig miljø som tilbyr flerfaglig utredning og behandling både i post dag/døgn og ambulant. 

Klinikkens visjon: Ungdommen i fokus - et trygt sted 

Alle søkere må søke elektronisk.

Arbeidsoppgaver:

 • Medisinsk- og psykiatrifaglig ansvar for inneliggende pasienter
 • I samarbeid med øvrig personell: Vurdering, utredning og individuell behandling.
 • Gi veiledning til leger under utdanning
 • Delta i fag- og kompetanseutvikling
 • Delta i seksjonens legevaktordning, for tiden 6 delt hjemmevakt

Kvalifikasjoner:

 • Vi søker primært etter spesialist i barne- og ungdomspsykiatri, men spesialist i voksenpsykiatri og lege i spesialisering nær ferdig spesialitet  kan komme i betraktning
 • Det er ønskelig at søker har erfaring fra psykiatrisk døgnbehandling av ungdom, akutt-  og langtidsbehandling, samt utredning  
 • Erfaring med tverrfaglig samarbeid
 • Kunnskap om og kjennskap til hjelpeapparatet for øvrig

Personlige egenskaper:

 • Du har evne og lyst til å bidra i et flerfaglig arbeidsmiljø og i å videreutvikle fagfeltet
 • Du er fleksibel og har gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter
 • Du er strukturert og ryddig 
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr:

 • Ansettelse i en dynamisk institusjon som vektlegger tverrfaglig behandling og samarbeid med kompetente og hyggelige kollegaer
 • Arbeid i et miljø med høyt faglig nivå, og som gir rom for videre faglig utvikling
 • Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks. hytteutleie, teaterbilletter og mye annet
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud
 • Mulighet for hjelp med bolig og barnehageplass 
 • Sentral beliggenhet i landlige omgivelser kort reisevei fra Oslo