Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Overlege

Offentlig forvaltning

Overlege (fast) ved avdeling for nyfødtscreening

Nyfødtscreeningen er en avdeling i Barne- og ungdomsklinikken. Nyfødtscreening er et tilbud til alle nyfødte i Norge om undersøkelse for 26 alvorlige, arvelige sykdommer (21 medfødte stoffskiftesykdommer, 2 hormonsykdommer, cystisk fibrose, alvorlig kombinert immunsvikt og andre alvorlige T-celle-defekter, og spinal muskelatrofi). Det er forventet at antallet sykdommer det screenes for vil øke i årene fremover.

Screeningen gjøres på bakgrunn av en tørket blodprøve (filterkort) som sendes tjenesten for analyse. Avdelingen benytter massespektrometri, immunoassay, kvantitativ PCR (qPCR/ddPCR), sekvensering (Sanger/NGS) og avansert bioinformatikk for å analysere prøvene. Dette er avanserte analyser som krever høy kompetanse og spesialisert analyseutstyr. Nyfødtscreening er derfor en nasjonal behandlingstjeneste.

Avdelingen har nasjonalt behandlingsansvar for pasienter med fenylketonuri (PKU), og behandler og følger opp de aller fleste medfødte stoffskiftesykdommer oppdaget gjennom 10 år med nyfødtscreening og andre nært beslektede metabolske sykdommer. Vi har også et nært samarbeid med barnenevrologer og immunologer ved OUS. Legene har også i oppgave å vurdere og melde ut avvikende screeningsvar til foreldre og lokal barnelege, og å delta i fagutvikling. I tillegg til analysevirksomhet og behandling, gis det rådgivning til helsepersonell og foreldre.

Vi utlyser nå en fast stilling som overlege (50 %) og søker etter en engasjert og dyktig lege med spesialisering i pediatri. Interesse for genetikk og forskning er en fordel. Avdelingen ser på muligheter for å øke stillingsandelen gjennom ekstern finansiering.

Avdelingen har ca. 30 ansatte; bioingeniører, molekylærbiologer, bioinformatikere, helsesekretærer, farmasøyt og leger (tre barneleger og en medisinsk genetiker).

Arbeidstakere som skal arbeide med barn eller personer med utviklingshemming, skal fremlegge politiattest ved tiltredelse ihht. HPL § 20a.

Vi ønsker tiltredelse 1. januar 2023.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.
 

Arbeidsoppgaver:

 • Medisinsk validering av laboratorieanalyser (LC-MS/MS, immunoassay, qPCR/ddPCR, NGS)
 • Klinisk oppfølging av barn med sykdommer oppdaget gjennom nyfødtscreening
 • Veiledning og informasjon til helsepersonell og pårørende
 • Forskning og videreutvikling av nyfødtscreening og behandling
 • Utvikle informasjonsmateriell om sykdommer i nyfødtscreeningen

Kvalifikasjoner:

 • Medisinsk embetseksamen og spesialisering innen pediatri
 • Klinisk erfaring med sjeldne sykdommer, fortrinnsvis metabolske eller nevrologiske tilstander
 • Interesse for genetikk og basal livsvitenskap
 • Doktorgrad er en fordel
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk

Personlige egenskaper:

 • Kvalitetsbevisst, nøyaktig og faglig dyktig
 • Evnen til å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer
 • Evne til å arbeide selvstendig og i team
 • Løsnings- og resultatorientert
 • Trives med å jobbe i en stor og kompleks organisasjon

Vi tilbyr:

 • Varierte, spesialiserte og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Engasjerte kollegaer   
 • Lønn etter gjeldende avtaler  
 • Medlemskap i pensjonsordning  
 • IA-bedrift