Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Overlege

Offentlig forvaltning

 1 års vikariat fra 01.09.22 – med mulighet for forlengelse.

Da en av våre faste overleger skal ha fødselspermisjon søker vi etter en overlege som vil jobbe hos oss. Det kan være gode muligheter for forlengelse av vikariatet dersom ønskelig. Vi håper også å kunne utvide overlegestaben med flere faste stillinger etter hvert.  

Vestfold er et godt sted å bo for barnefamilier, med nærhet til flott skjærgård og mange idylliske plasser. Vestfold har korte avstander mellom byene og nærhet til alt man trenger. Kort vei til flyplass og kun en times kjøretur til Oslo. Både historie, kultur, kunst og spennende attraksjoner er med på å gjøre Vestfold fylket til et allsidig og interessant sted å bo. 

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling består av to allmennpoliklinikker lokalisert i Tønsberg og Larvik, spesialisert poliklinikk for barn 0-6 år, nevropsykologisk team, døgnpost, akutt ambulant team og en intensivseksjon med særlig ansvar for spiseforstyrrelser, både poliklinisk og ved familiearbeid.
Vi har en stor og solid legegruppe bestående av 16 overleger og 10 leger i spesialisering. Flere av overlegene er godkjente psykoterapiveiledere i barne- og ungdomspsykiatri, og en av overlegene har doktorgrad. Vi er faglig nysgjerrige og har stadig utviklingsarbeid som vi er stolt av, blant annet 4-dagers behandling (OCD/sosial fobi/panikklidelse), ulike gruppetilbud, emosjonsfokusert foreldrekurs og ulike digitale løsninger for konsultasjoner og kurs.

Arbeidsoppgaver:

Overlegenes arbeidsoppgaver vil variere ut fra hvilken seksjon man tilhører. Du vil som overlege i BUPA bidra med din spesialistkompetanse inn i hele seksjonens arbeid. Du vil sammen med seksjonsleder være en sentral person i faglig utvikling både i seksjonen og i BUPA for øvrig. Veiledning, supervisjon og undervisning er naturlige oppgaver. Det hører med til stillingen å delta i gjeldende vaktordninger knyttet til øyeblikkelig hjelp på dagtid samt p.t. 12-delt tilstedevakt i tidsrommet 9-14 på lør/søn og helligdager.

Kvalifikasjoner:

 • Spesialist i barne- og ungdomspsykiatri eller voksenpsykiatri. Søkere med mindre enn 6 mnd. igjen til fullført spesialitet oppfordres også til å søke.
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk (skandinavisk) både muntlig og skriftlig. Det forutsettes oppholds- og arbeidstillatelse i Norge.
 • Den som tilsettes i stilling som krever autorisasjon, må kunne dokumentere norsk offentlig godkjenning.

Den som får tilbud om stillingen må legge fram politiattest etter Lov om helsepersonell § 20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede) ved tiltredelse.    

Personlige egenskaper:

 • Du har god kontaktevne med barn og ungdom
 • Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, og liker å jobbe tverrfaglig
 • Vi ønsker deg som er opptatt av forbedrings- og utviklingsarbeid og vil bidra aktivt i avdelingen.
 • Personlig egnethet vektlegges i stor grad.  

  Vi tilbyr:

  • Arbeid i en avdeling i stadig i utvikling og med mål om å yte de aller beste tjenester til våre pasienter og samarbeidspartnere.
  • Et høyt kvalifisert fagmiljø og et inkluderende arbeidsfellesskap
  • Gode pensjons- og forsikringsordninger, se KLP
  • Flyttegodtgjørelse etter avtale   

  Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning. Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement.