Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Overlege

Offentlig forvaltning

Avdeling for rus og avhengighet (ARA) er en avdeling innen klinikk for psykisk helse og rus. Vi har et tett samarbeid med klinikkens øvrige avdelinger og har i tillegg et nært samarbeid med private institusjoner innen rusfeltet. Avdelingen har ca. 140 årsverk. Klinikken har egen forsknings- og utviklingsenhet.

ARA tilbyr tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) til pasienter med rus- og avhengighetshets-problematikk, samt sammensatte utfordringer. Vårt mål er å bidra til at pasienter med rus- og avhengighetsproblematikk opplever mestring og økt livskvalitet - gjennom å tilby kunnskapsbasert, helhetlig og virksom behandling. ARA består av 4 seksjoner - 2 avgiftningsseksjoner og 2 behandlingsseksjoner. I tillegg har avdelingen et eget team som er ansvarlig for LAR. 

ARA Drammen er en seksjon for avgiftning - en sengepost med 12 døgnplasser/12 enerom, og kartlegging av behandlingsbehov. Innleggelsestiden er varierende fra noen få døgn og opptil 2-3 uker. Seksjonen tar også imot pasienter etter Helse- og omsorgstjenesteloven §10-2, §10-3 og §10-4 som omhandler tvang.

Pasientgruppen har alvorlig rus- og avhengighetsproblematikk og er i behov for innleggelse i spesialisthelsetjenesten. Pasientene har ofte psykisk tilleggsproblematikk i form av angst, depresjoner, psykoseproblematikk og personlighetsforstyrrelser.  
Ved seksjonen arbeider det overleger, leger, psykologer, seksjonskonsulent, sykepleiere, vernepleiere. sosionomer, assistenter, miljøterapeuter, teamansvarlige og en brukerspesialist. Nye innleggelser skjer hovedsakelig på dagtid. Vi har et tidvis høyt tempo og et mangfold i arbeidsoppgaver!
Seksjonen disponerer ca. 30 årsverk. Personalansvaret tilligger seksjonsleder. Seksjonen har et utstrakt samarbeid med andre behandlingsseksjoner innen rus og psykisk helsevern, somatiske sykehusavdelinger og med den kommunale helse - og sosialtjenesten.

Vi søker en engasjert overlege i 100 % hos oss ved ARA Drammen. Stillingen er pr. i dag en dagstilling med arbeidstid fra 08.00 - 16.00 uten vaktbelastning.

Velkommen som søker ved ARA Drammen . 

Arbeidsoppgaver:

 • Bidra aktivt i seksjonens tverrfaglig team.
 • Mottak av pasienter.
 • Somatiske vurderinger.
 • Kartlegging og vurdering av ruslidelse, psykisk lidelse, utviklingsforstyrrelser, kognitiv funksjon og generelt funksjonsnivå.
 • Gi veiledning og støtte til LIS.
 • Være en sentral aktør i arbeidet med videreutvikling og kvalitetssikring av vårt behandlingstilbud.
 • Gi faglig støtte/veiledning/undervisning til personal og pasienter.
 • Rådgivende funksjon for seksjonsleder.     

Kvalifikasjoner:

 • Fortrinnsvis spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin , spesialist i allmennmedisin- eventuelt andre spesialiteter. 
 • Det er ønskelig med bred klinisk erfaring fra rus og psykiatri.
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig godt.
 • Grunnleggende IT-kunnskaper.

Personlige egenskaper:

 • Ha et ønske om å utvikle rusmedisinfaget, med fokus på pasientene.
 • Tenke helhetlig, være faglig oppdatert.
 • God samarbeidsevne, fleksibilitet, endringsvilje og ha arbeidskapasitet.
 • Trives med å jobbe i tverrfaglig team.
 • Trives med høy arbeidstempo.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

 • Godt arbeidsmiljø og hyggelige kollegaer - preget av positiv og åpen dialog.
 • Faglig utfordrende oppgaver.
 • Gode fagutviklingsmuligheter.
 • Lønns- og arbeidsvilkår etter avtale.