Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Overlege

Offentlig forvaltning

Avdeling for akuttpsykiatri  og psykosebehandling Sanderud har ansvaret for øyeblikkelig hjelp tjenester og øvrige innleggelser på tvang etter Lov om psykisk helsevern i Hedmark. Avdelingen har også ansvar for behandling til pasienter med psykoselidelser, herunder også tilbud om tidlig intervensjon ved psykose.

Enhet for spesialisert psykosebehandling er en lukket post med ti sengeplasser som gir døgntilbud til pasienter med alvorlige psykiske lidelser som har behov for spesialisert behandling over tid.

Arbeidsoppgaver:

 • Diagnostisk utredning og behandling av pasienter med alvorlig psykisk lidelse med og uten komorbiditet
 • Vedtaksansvar for pasienter underlagt tvang jf Lov om psykisk helsevern
 • Arbeide målrettet og systematisk med riktig og redusert bruk av tvang 
 • Tett samarbeid med -, og veiledning av, kolleger i posten inkl LIS
 • Samarbeid med pårørende, kommunehelsetjeneste og andre eksterne instanser
 • Bidra i fagutvikling og faglig samarbeid mellom enheter i avdelingen
 • Behandlingsansvar for pasienter på andre enheter i perioder ved behov  
 • Delta i bakvaktordning 

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som lege og spesialistgodkjenning i psykiatri
 • God kjennskap til psykisk helsevernloven og erfaring med vurdering av samtykkekompetanse. 
 • Erfaring med vurdering og behandling av psykosepasienter 
 • Erfaring med gode tiltak for reduksjon av tvang 
 • God kjennskap til medikamentell behandling for psykoselidelser
 • Kjennskap til recovery og brukererfaring 
 • Beherske norsk godt, både muntlig og skriftlig, samt god dokumentasjonsevne
 • LIS som er kommet langt i spesialiseringen og som har erfaring som konstituert kan også søke.

Personlige egenskaper:

 • Motivasjon og interesse for arbeid med pasientgruppen. 
 • God arbeidskapasitet 
 • Evne til å kommunisere godt med pasienter, medarbeidere og samarbeidspartnere 
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • En godt drevet døgnpost, men godt arbeidsmiljø, god faglig kompetanse og engasjerte kollegaer
 • En arbeidshverdag med varierte, spennende, utfordrende og faglig utviklende arbeidsoppgaver
 • Deltakelse i avdelingens faste møtearenaer for spesialister
 • Kollegial veiledning
 • Gratis parkering 
 • Lønn etter overenskomst
 • Gode pensjonsordninger i KLP 
 • Kort reiseveg til snøsikkert skianlegg        

 

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.