Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Overlege

Offentlig forvaltning

Seksjon Kragerø er en del av Sykehuset Telemark HF. Seksjonen består av medisinsk og kirurgisk poliklinikk, dialyseavdeling, laboratorium og i tillegg røntgentjeneste.

Medisinsk poliklinikk har i hovedsak undersøkelser og behandling innenfor områdene hjerte, diabetes, kreft og mage/tarm. Seksjonen har drøyt 20 årsverk, og det er tett samarbeid på tvers av fagområdene. 

Arbeidsoppgaver:

 • Medisinsk poliklinikk har veldrevet sykepleierpoliklinikk innenfor fagområdene diabetes, hjerte og kreft. I tillegg gis infusjoner (f.eks. jern) og blodtransfusjoner. Enheten søker en engasjert og  interessert overlege som kan ta det medisinskfaglige ansvaret for ulike pasientgrupper. Kreftbehandlingen styres av onkologer og hematologer i Skien, men det må være lege til stede lokalt under behandlingene. Gastroskopier og coloskopier utføres av gastroenterolog.
 • Innenfor de ulike fagfeltene har poliklinikken nær kontakt med de større fagmiljøene i Skien. 
 • Overlegen vil være en ressurs og ta ansvar for øvrige pasienter på seksjonen ved behov.
 • Vi ønsker som utgangspunkt en lege i 100% stilling, men dette kan diskuteres.

Kvalifikasjoner:

 • Spesialist i indremedisin. 
 • Ønskelig med erfaring fra og interesse for fagområdene hjerte og/eller diabetes.
 • Bakgrunn fra andre fagområder, som lunge, geriatri, gastroenterologi kan også vurderes
 • Må beherske norsk språk skriftlig og muntlig.

Personlige egenskaper:

 • Kan jobbe selvstendig og ta ansvar.
 • Ha interesse og engasjement for faglig utvikling. 
 • Være fleksibel og ha breddekompetanse.
 • Gode samarbeidsevner.
 • God kommunikasjon med pasient, pårørende og kollegaer.

Vi tilbyr:

 • Velorganisert seksjon.
 • Dyktige kolleger.
 • Godt arbeidsmiljø.
 • Godt faglig samarbeid med sykehuset i Skien.
 • Mulighet for hospitering og videreutdanning.
 • Mulighet for påvirkning av egen arbeidsdag.
 • Dagstilling mandag til fredag.