Overlege

Lovisenberg Diakonale sykehus AS

Lovisenberg Distriktspsykiatriske Senter (DPS) består av åtte kliniske seksjoner, tre voksenpsykiatriske poliklinikker, poliklinikk helse og arbeid, gruppebehandling, ruspoliklinikk, døgnbehandling og ambulant virksomhet. Opptaksområdet er bydelene Grünerløkka, Gamle Oslo og St. Hanshaugen, med totalt ca. 160 000 innbyggere. Vår visjon er å være et dynamisk og inkluderende DPS med fokus på likeverd, mangfold og utvikling av storbykompetanse.

Ved Poliklinikk Grünerløkka har vi ledig en 100 % fast stilling for overlege fra 01.01.2022.

Bydel Grünerløkka er en bydel med over 60 000 innbyggere, dynamisk og sammensatt, noe som gjør jobben vår i poliklinikk Grünerløkka utfordrende, givende og artig. Vi som jobber i Poliklinikk Grünerløkka ønsker å styrke kollegagruppen med 1 engasjert overlege i fast stilling. Vi søker deg som vil bidra til god pasientbehandling i en populær bydel midt i Oslo. Vi kan tilby et høyt fagmiljø med bl.a. 10 faste psykologspesialister, 3 overleger, 3 lis-leger og 14 psykologer. Vi har samhandlingssosionom ansatt i poliklinikken, og jobb-spesialist (IPS) tilknyttet oss. Vi har nært samarbeid med klinisk ernæringsfysiolog. Vi vektlegger trivsel og faglig utvikling, med både interne fagdager og ekstern undervisning. Poliklinikken har kontorer i Hagegata 32, på Tøyen. Det forventes lojalitet mot sykehusets kjerneverdier; kvalitet og nestekjærlighet.

Vi søker deg som liker utfordrende arbeidsoppgaver, høyt tempo og det å jobbe både selvstendig og i team. Overlegene våre får selvstendig behandlingsansvar og veiledningsansvar, og kan bli satt til inntaksarbeid i tillegg til andre spesialistoppgaver. Personlig egnethet og gode samarbeidsevner blir vektlagt.

Arbeidsoppgaver:

• Utredning og behandling av psykisk lidelse og rus
• Faglig bidra til fellesskapet
• Medisinskfaglig behandlingsansvar
• Veiledning
• Oppfølging av tvungent psykisk helsevern

Kvalifikasjoner:

• Autorisasjon som lege og godkjent spesialist i psykiatri
• Gode kommunikasjonsferdigheter
• Gode språkferdigheter i norsk muntlig og skriftlig
• Evne til fleksibilitet og selvstendighet
• Personlig egnethet og gode samarbeidsevner

Vi tilbyr:

• Et godt, inspirerende og hyggelig arbeidsmiljø med muligheter for faglig utvikling
• Erfarne og dyktige kollegaer i et miljø preget av engasjement og høy faglighet
• Lønn etter overenskomst mellom Spekter og organisasjonene
• God pensjonsordning i KLP
• Et aktivt bedriftsidrettslag med bredt tilbud
• Gode velferdsordninger
• Vi tilbyr lønn etter overenskomst og god pensjonsordning i KLP. Sykehuset har gode velferdsordninger og et aktivt bedriftsidrettslag med bredt tilbud.

Spørsmål om stillingen kan rettes til seksjonsleder Ida Cathrine Jakobsen, eller medisinskfaglig rådgiver Martin Åm.