Detaljer


Overlege

Vil du være med å videreutvikle ambulante tjenester og poliklinikk i Lovisenberg DPS? Da har vi jobben for deg. Lovisenberg DPS har ledig overlegestilling. Stillingen er plassert i Seksjon ambulant virksomhet (SAV), for tiden FACT- BGO (Bydel gamle Oslo).

Hver dag jobber medarbeidere ved Lovisenberg Diakonale Sykehus for bedre liv og helse for tusenvis av mennesker. Vi ønsker nå å tiltrekke oss en dyktig, samarbeidsorientert og engasjert overlege som deler våre verdier og vil bli med på laget. I Seksjon ambulant virksomhet har vi ledig 100 prosent fast stilling for overlege.

Lovisenberg (DPS) består av åtte kliniske seksjoner, tre voksenpsykiatriske poliklinikker, poliklinikk helse og arbeid, gruppebehandling, ruspoliklinikk, døgnbehandling og ambulant virksomhet. Opptaksområdet er bydelene Grünerløkka, Gamle Oslo og St. Hanshaugen, med totalt ca. 145000 innbyggere. Vår visjon er å være et dynamisk og inkluderende DPS med fokus på likeverd, mangfold og utvikling av storbykompetanse.

Stillingen er for tiden lagt til FACT Bydel gamle Oslo (BGO) et samarbeidsteam mellom spesialisthelsetjenesten og 1. linjen i bydel. FACT-modellen inkluderer alle voksne over 18 år som har eller hvor det er mistanke om alvorlig psykisk lidelse. FACT-team har en fleksibilitet i grad av oppfølging. Teamet har et tett samarbeid med sykehusets øvrige avdelinger og innenfor Lovisenberg DPS.

Overlegen vil inneha en sentral rolle i pasientbehandlingen som blant annet består i:
• Undersøkelse, vurdering og utredning av psykisk helsetilstand
• Medikamentell behandling
• Rådgi 1.linjen i bydel og bidra til medisinskfaglig utvikling. Veiledningsansvar for LIS i spesialisering.
• Integrert rusbehandling og behandling av samtidige psykiske lidelser
• Samarbeid med fastlege, helse- og sosialtjenesten i bydel og samarbeidspartnere om tilrettelegging og oppfølging av pasienten
• Kontakt og samarbeid med pårørende og nettverk
• Samarbeid med øvrig spesialisthelsetjeneste
• Yrkesmessig rehabilitering
• Etter avtale inngå i Akutteamets vaktordning på dagtid

Spesifikke arbeidsoppgaver i Seksjon ambulant virksomhet:
• Ambulante tjenester
• Behandlingsoppfølging av pasienter «dømt til særreaksjon»
• Ansvar for TPHU
• Arbeide i team basert på nært og fortløpende samarbeid

Vi søker en engasjert overlege som liker å arbeide i team og ha oppfølging i pasientens nærmiljø. Du vil bli del av et aktivt og tverrfaglig fagmiljø hvor du vil være en av to overleger i temaet. Det er et velfungerende team med et godt arbeidsmiljø. Teamet følger FACT-modellen. Det er muligheter for å inngå i sykehusets bakvaktsordning og vi kan tilby gode betingelser. Det er 18 overleger i Lovisenberg DPS og ukentlig overlegeveiledning. Personlig egnethet og gode samarbeidsevner blir vektlagt.

Kvalifikasjoner:
• Autorisasjon som lege
• Godkjent spesialist i psykiatri
• Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
• Gode språkferdigheter i norsk muntlig og skriftlig
• Evne til fleksibilitet og selvstendighet

Vi tilbyr:
• Et godt, inspirerende og hyggelig arbeidsmiljø med muligheter for faglig utvikling
• Lønn etter avtale
• God pensjonsordning i KLP
• Et aktivt bedriftsidrettslag med bredt tilbud
• Gode velferdsordninger