Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Overlege (1 fast og 1 vikariat)

Offentlig forvaltning

Avdeling for rettsmedisinske fag har viktige samfunnsoppgaver innen rettsgenetikk, rettspatologi, klinisk rettsmedisin og rettstoksikologi. Avdelingen driver utstrakt oppdragsvirksomhet og er leverandør av vitenskapelig basert medisinsk kunnskap på et høyt internasjonalt nivå for anvendelse i rettsvesenets og samfunnets tjeneste.
 
Ved avdeling for rettsmedisinske fag, seksjon for rettstoksikologisk fortolkning, har vi ledig en fast stilling som overlege i klinisk farmakologi (rettstoksikologi) fra 01.06.23. I tillegg har vi ledig et vikariat som overlege fra 01.05.23 til 30.09.23.
 
Avdeling for rettsmedisinske fag har nasjonalt ansvar for bevissikring, analyse og fortolkning av rusmidler, medikamenter og gifter i prøver fra personer hvor analysesvaret kan få strafferettslige eller tilsvarende konsekvenser. I tillegg drives forskning på rusmidler og medikamenter. Seksjonen har 23 ansatte, inkludert 11 overleger og 5 LIS.
Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.
 

Arbeidsoppgaver:

 • vurdering og fortolkning av analyseresultater av rusmidler og medikamenter
 • sakkyndig virksomhet innenfor rus, avhengighet, forgiftninger, mm
 • rådgivning overfor rekvirenter og rettsapparat
 • forsknings-, undervisnings- og utviklingsoppgaver innenfor rettstoksikologi
 • samarbeid med andre avdelinger/seksjoner innen rettstoksikologi, klinisk farmakologi og rettspatologi

Kvalifikasjoner:

 • norsk spesialistgodkjenning i klinisk farmakologi eller kort tid igjen til fullført spesialitet
 • erfaring innen rettstoksikologisk sakkyndig virksomhet
 • erfaring med laboratoriedatabasesystemer
 • god skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk er en forutsetning
 • i denne stillingen får man tilgang til taushetsbelagt informasjon fra politiet. De som får tilbud om ansettelse må derfor fremvise uttømmende og utvidet politiattest før ansettelse, jfr. politiregisterloven § 18. Innholdet i politiattesten må være forenlig med tilbudet som fremmes

Personlige egenskaper:

Hos oss er det viktig at du:

 • har gode samarbeidsevner
 • kan dele ekspertise og kunnskap med andre
 • har evne til selvstendig arbeid
 • setter høye krav til kvalitet og følger gjeldende prosedyrer og retningslinjer
 • arbeider på en systematisk, ryddig og metodisk måte

Vi tilbyr:

 • meningsfylte oppgaver innen et fagområde med viktige samfunnsoppdrag
 • stilling som overlege med lønn etter avtale
 • pensjonsordning i offentlig pensjonskasse
 • fleksible arbeidstidsordninger