Ledig stilling

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)

Overingeniør/senioringeniør/rådgiver/seniorrådgiver

Offentlig forvaltning

Vil du jobbe i en hemmelig tjeneste? NSM har et av Norges beste sikkerhetsmiljøer innenfor IKT. Her får du jobbe med et bredt spekter av oppgaver som inkluderer rådgiving, tiltaksutvikling, forskning, utvikling og sårbarhetstesting. Vi er også varslings og koordineringsinstans for nasjonale IKT-hendelser.

Kontrollavdelingen i NSM har nå en ledig fast stilling i godkjenningsseksjonen. Her kan DU bidra til å beskytte Norge. Seksjonens hovedoppgave er å vurdere søknader om godkjenning av sikkerhetsgraderte og skjermingsverdige informasjonssystemer. Avdelingens hovedfokus er å sikre at nasjonale sikkerhetsinteresser ivaretas og å sørge for at informasjonssystemer, både i offentlig og privat sektor, er tilstrekkelig beskyttet. Forsvaret, Politiets sikkerhetstjeneste og E-tjenesten er våre viktigste samarbeidspartnere.

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Behandle søknader
 • Bidra med veiledning og kurs
 • Delta på etterkontroll av vedtak i samarbeid med tilsynsseksjonen
 • Delta i internasjonale fora
 • Bidra til videreutvikling av seksjonens ansvarsområder

Kvalifikasjoner:

Du må ha:

 • Høyere utdanning på bachelor- /masternivå. Lang og relevant erfaring kan kompensere for krav til formell utdanning
 • selvstendighet i oppgaveløsning (opplæring vil bli gitt)
 • kjennskap til sikkerhetslov og forskrift
 • evne til å jobbe strukturert, effektivt og målrettet
 • god skriftlig fremstillingsevne
 • evnen til å kunne samarbeide
 • erfaring med å jobbe med kompliserte systemer og kunne demonstrere evne til å trekke ut de egenskaper som er relevante.
 • Kompetanse innen sikkerhet
 • I rollen som overingeniør/senioringeniør kreves det både teknisk utdannelse og erfaring.

Det er ønskelig at du har:

 • Erfaring med å utarbeide malverk for dokumentasjon
 • Erfaring med risikoanalyser
 • Kjennskap til rammeverk som ISO 27001
 • Sertifiseringer som for eksempel CISSP, CCSP, CISM eller liknende
 • Erfaring fra sikkerhetsgodkjenning av informasjonssystemer

Personlige egenskaper:

Vi ser etter deg som er:

 • strukturert og selvgående
 • god til å kommunisere muntlig og skriftlig
 • omgjengelig og fremmer gode relasjoner

Personlig egnethet vektlegges.

Vi kan tilby:

 • Gode muligheter videreutvikling, kurs og etterutdanning
 • Samfunnsnyttige arbeidsoppgaver
 • Et godt arbeidsmiljø og trivelige kolleger med høy kompetanse
 • Fleksibel arbeidstid
 • Pensjons- og forsikringsordninger gjennom Statens pensjonskasse
 • Muligheter for trening i arbeidstiden med tilgang til idrettsanlegg
 • Mulighet for barnehageplass på Kolsås
 • Flotte lokaler på Fornebu i forbindelse med NSMs samlokalisering fra 2023/2024
 • Mulighet for noe reiseaktivitet om det er ønskelig

Stillingen er plassert som overingeniør/senioringeniør/rådgiver/seniorrådgiver SKO 1087/1181/1434/1364). Stillingen lønnes i lønnsspenn  509 500 – 839 900 (lønnstrinn 55-80) avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Stillingen krever Norsk statsborgerskap og det forutsettes at den som ansettes kan sikkerhetsklareres for nivå H/NS.

Arbeidstaker må ikke inneha bistillinger, bierverv, styreverv eller andre lønnede oppdrag som kan hemme eller sinke det ordinære arbeid med mindre det foreligger særskilt pålegg eller tillatelse.

Dersom søker ønsker å reservere seg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentligjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge. 

NSM deltar i regjeringens inkluderingsdugnad og vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi vil gjerne også ha søknad fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, men som ellers fyller kvalifikasjonskravene til stillingen. Vi gjør i den forbindelse oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en vil bli benyttet i anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer på årlig.