• Bedrift
  Forsvaret
 • Søknadsfrist
  19.02.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  5172, LODDEFJORD
  BERGEN
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4967396
 • Se her for andre jobber fra Forsvaret
Ledig stilling

Forsvaret

Overingeniør innen regelverksforvaltning for maritimt materiell

Vi søker nå etter en dyktig og engasjert medarbeider til regelverksenheten i Maritime kapasiteter. Du vil bidra i å utvikle, oppdatere og forvalte Maritime kapasiteters regelverk for maritimt materiell, og bidra til å implementere dette til bruk i Maritime kapasiteter og Sjøforsvaret.

Forsvarsmateriell skal på vegne av Forsvarsdepartementet ivareta ansvaret for å fremskaffe, forvalte og avhende materiell for Forsvaret og andre etater i forsvarssektoren på en ressurseffektiv måte.

Norge er en maritim og arktisk nasjon med sterke maritime interesser. Maritime kapasiteter er ansvarlige for fremskaffelse og forvaltning av Sjøforsvarets fartøy og systemer, og leverer kampklare materiellsystemer som er trygge å bruke.

Arbeidsoppgaver:

 • Utvikle og videreutvikle interne regelverk for forsvarssektorens fartøy
 • Bidra til at gjeldende og nytt regelverk implementeres i FMAs styringssystem
 • Redigere, oppdatere og publisere regelverk for maritimt materiell
 • Etablere og opprettholde kontakt med interne og eksterne fagmiljø i forbindelse med anvendelse og oppdatering av regelverk for maritimt materiell
 • Representere Maritime kapasiteter i internasjonale regelverksfora

Vi benytter kontinuerlig forbedring som arbeidsmetodikk.

Kvalifikasjoner:

 • Bachelor innen relevante fagretninger
 • Annen utdanning og lang relevant erfaring kan etter vurdering kompensere for manglende formell utdanning
 • Gode norsk og engelsk kunnskaper, samt god muntlig og skriftlig formuleringsevne
 • Søkere må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig og NATO Secret 

Ønskelig

 • Bachelor innen maritime fag
 • Erfaring fra strukturert arbeid med forvaltning og revidering av regelverk
 • Kjennskap til og eventuelt erfaring med maritimt lov- og forskriftsverk eksempelvis skipsikkerhetsloven

Personlige egenskaper:

 • Strukturert tilnærming til arbeidsoppgaver
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Engasjert og viser høy grad av integritet
 • Du er faglig nysgjerrig og liker å holde deg oppdatert, samtidig som det er naturlig for deg å dele kunnskap med de rundt deg

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

 • Jobb i et av Norges fremste og største militærteknologiske fagmiljø
 • Fleksibel arbeidstid
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • På Haakonsvern orlogsstasjon har du tilgang til svømmehall og styrkerom, og du vil ha mulighet for å trene i arbeidstiden.
 • Parkeringsmuligheter

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som overingeniør kode 1087,  lønnsspenn kr 553 500 til kr 689 100 brutto pr år. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Ved særlig godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Det trekkes to prosent lovmessig innskudd til Statens pensjonskasse. 

Våre ansatte kjenner seg igjen i etiske retningslinjer for statstjenesten og vil være gode ambassadører for Forsvarsmateriells kjerneverdier integritet, respekt og ansvar.

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til det nivå som er nødvendig for stillingen. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne. 
Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen, https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.
Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.  

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du vil i så tilfelle bli varslet om dette. 

 

 • Bedrift
  Forsvaret
 • Søknadsfrist
  19.02.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  5172, LODDEFJORD
  BERGEN
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4967396
 • Se her for andre jobber fra Forsvaret