Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Overingeniør

Offentlig forvaltning

Reproduksjonsmedisinsk avdeling ved Kvinneklinikken OUS er Norges største senter for assistert befruktning. Avdelingen tilbyr utredning og behandling ved ufrivillig barnløshet. Vi har nasjonalt ansvar for fertilitetsbevarende behandling med eggstokkvev og for assistert befruktning ved blodsmitte, og flerregionalt ansvar for preimplantasjonsdiagnostikk.

Avdelingen har betydelig vitenskapelig produksjon og deltar i senter for fremragende forskning CRESCO: Senter for embryologi. Vi underviser studenter fra Universitet i Oslo og OsloMet. 

Vi ønsker å styrke metodeutvikling og forskning innenfor våre nasjonale og flerregionale ansvarsområder og søker etter overingeniør i 100% fast stilling. Oppstart etter avtale.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har. 

Kvalifikasjoner:

 • Doktorgrad (PhD) i medisin, biologi eller annet relevant fagfelt. 
 • Pågående forskning innenfor avdelingens faglig portefølje.
 • Vitenskapelig arbeid med høy faglig kvalitet og innvirkning.
 • Erfaring med klinisk og vitenskapelig metodeutvikling og validering.
 • Deltagelse i innovasjonsprosesser.
 • Dokumentert evne til å planlegge og gjennomføre komplekse forskningsprosjekter og tiltrekke ekstern finansiering.
 • Erfaring med forskningsveiledning, forskningsledelse og undervisning.

Personlige egenskaper:

Hos oss er det viktig at du:

 • har evnen til å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer.
 • trives med å jobbe i en stor og kompleks organisasjon.
 • forstår egen rolle og funksjon i pasientbehandlingen.
 • er en omsorgsfull og målbevisst veileder og god rollemodell.
 • kan formidle ditt arbeid og resultater.
 • kan bygge faglig nettverk.
 • har høye ambisjoner for egen forskning og forskningsledelse.

Vi tilbyr:

 • Arbeidssted i nye lokaler på Ullevaal stadion.
 • Avansert klinisk celle- og vevslaboratorium.
 • Godt utstyrt forskningslaboratorium.
 • En arbeidsplass preget av tillit, åpenhet og respekt.
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte.
 • Som nyansatt i OUS blir du en del av et nyansattprogram.
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling.
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag.