• Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  06.12.2021
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4233418
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune

Overgangslærer Linderud nærmiljøskole

Oslo kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Vil du være med på å styrke kvaliteten i arbeidet med overgangen fra barnehage til skole?
Linderud nærmiljøskole er et samarbeidprosjekt mellom Utdanningsetaten, Linderud skole og Bydel Bjerke. Hovedmålet for prosjektet er at alle barn og unge på Linderud skal få en god oppvekst, gjennom et samlet og styrket lag rundt barna.

Prosjektet består av flere utviklingsprosesser innen fire delprosjekter, hvor fellesnevneren er et tettere samarbeid mellom skole, bydel, foreldre, elever og aktører i nærmiljøet. De fire delprosjektene har følgende målsetninger:
«Sammen om skolestart»: skape en god og trygg overgang fra barnehage til skole for hele familien.
«Ungdoms-aks»: tilrettelegge for at flere elever har et aktivitetstilbud på fritiden og deltar i aktivitet etter skoletid.
«Nærmiljøarenaer»: øke tilgjengeligheten til skolens lokaler for nærmiljøet og utvikle skolegården til en attraktiv arena for barn og unge, både i og utenom skoletid.
«Linderud læringsverksted»: utvikle en mer praktisk og stedsbasert undervisning, med aktiv integrering av de tre tverrfaglige temaene i fagfornyelsen

Prosjektet er nå i en planleggingsfase, og estimert prosjektperiode er ut 2023.
Prosjektet er en del av Groruddalssatsingen, som er et samarbeid mellom staten og Oslo kommune for å forbedre miljø- og leveforhold i utvalgte områder i Oslo.

Stillingen som lyses ut vil jobbe med delprosjekt 1 «Sammen om skolestart». Som et ledd i utviklingsarbeidet skal vi utvikle og teste ut ordningen med en familieklubb for barna og deres familier som går siste året i barnehagen og som bor i inntaksområdet til Linderud skole. Som overgangslærer vil du ha en sentral rolle i å videreutvikle, koordinere og gjennomføre familieklubben. Ut over dette vil du være sentral i å utforme din egen stilling og utvikle samarbeidet rundt overgangen fra barnehage til skole på Linderud.  

Arbeidsgiver og arbeidssted:
Arbeidsgiver: Linderud skole. Linderud skole er en 1.-10. skole med ca. 430 elever og vel 100 ansatte, inklusiv AKS og byomfattende spesialgrupper.
Arbeidssted vil være både på Linderud skole og i de nærliggende barnehagene til skolen. 

Arbeidsoppgaver:

Ansvar for de eldste barna i barnehagen og de yngste på skolen, herunder pedagogisk planlegging, gjennomføring, dokumentasjon og vurdering.
Videreutvikle systemet for overgang mellom barnehage og skole/aks på Linderud
Bidra til at barnehagene og skolen har et system for når og hvordan tidlig innsats skal iverksettes.
Faglig veiledning og oppfølging.
Bidra til tidlig identifisering og rask igangsetting av tiltak både på individ-, gruppe- og systemnivå.
Bidra i arbeidet med å dokumentere samt evaluere erfaringer i delprosjektet.

Kvalifikasjoner:

Godkjent utdanning som barnehagelærer eller grunnskolelærer (GLU 1-7)

Det er også en fordel om du har erfaring og/eller interesse for arbeid i flerkulturelle miljøer

Personlige egenskaper:

Evne til å tenke helhetlig og se sammenhenger
En fleksibel innstilling og evne til å samarbeide godt med andre i ulike miljøer
Være robust og evne å stå godt i endringer
Være løsningsorientert og en god formidler
Imøtekommende og god til å bygge relasjoner
Kreativ og kan legge til rette for nytenkning
Evne til faglig og personlig refleksjon, selvinnsikt
Personlig egnethet vil bli særlig vektlagt

Vi tilbyr:

En unik og spennende stilling med mulighet for faglig og personlig utvikling
Samarbeid med dyktige kollegaer og samarbeidspartnere
Mulighet til å påvirke og utvikle arbeidet med tidlig innsats i barnehage og skole/AKS
En stilling hvor du kan gjøre en forskjell for barn og unge

Noe ettermiddagsarbeide må påregnes

 
 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  06.12.2021
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4233418
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune