OT-veileder

Trøndelag fylkeskommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Skolen er lokalisert i Verdal kommune og har 570 elever og 130 ansatte. Vi gir opplæring innen utdanningsprogrammene bygg- og anleggsteknikk, helse- og oppvekstfag, idrettsfag, informasjonsteknologi og medieproduksjon, salg, service og reiseliv, studiespesialisering og teknologi- og industrifag. Skolen er regionskole for voksenopplæring og tilbyr voksenopplæring og kurs innenfor ulike fagområder. Vårt fokus er «Sammen om læring og utvikling». Vår opplæring kjennetegnes av et aktivt internasjonalt engasjement og et tett samarbeid med lokalt næringsliv og offentlig virksomhet. Entreprenørskap er en del av undervisningen på alle programområder og skal utvikle elevenes entreprenørielle ferdigheter.

Fra 01.08.21 har vi ledig 70% fast stilling som rådgiver i Oppfølgingstjenesten. Stillingen kan kombineres med annen stilling ved skolen.

Oppfølgingstjenesten er en lovfestet tjeneste i videregående opplæring, og skal følge opp ungdommer i aldersgruppen 15 - 21 år som ikke er i opplæring eller arbeid.

Arbeidsoppgaver:

 • kartlegge og bidra til at ungdom som ikke går på skole eller er i arbeid, får tilbud om opplæring, arbeid eller andre kompetansefremmende tiltak
 • veilede, motivere og følge opp ungdommene
 • arbeide systematisk i samarbeid med skolens elevtjeneste med sluttforebyggende arbeid for elever og lærlinger/lærekandidater
 • tverrfaglig samarbeid med våre fagtjenester
 • samarbeid med skoler, NAV, kommunale instanser, opplæringskontor og lokalt næringsliv
 • delta som aktiv part i det regionale OT-teamet på Innherred

Kvalifikasjoner:

 • utdanning på bachelornivå innen pedagogikk, rådgivingsfeltet eller annen helse- og velferdsutdanning (vernepleier, sosionom eller barnevernspedagog)
 • god evne til å kommunisere med ungdom
 • erfaring fra yrkesfaglig videregående opplæring eller fra å følge opp ungdom som er i praksis eller arbeidstrening
 • ønskelig med erfaring fra arbeid med å motivere og støtte ungdom til å gjennomføre utdanning eller komme i / stå i et arbeidsforhold
 • kompetanse i å arbeide på individ - gruppe og systemnivå
 • du er bevisst hva som skal til for at ungdom skal mestre utdanning og / eller arbeid
 • god systemforståelse

Personlige egenskaper:

 • gode samarbeidsevner, fleksibilitet i tankegang, holdninger og handlinger, og evne til relasjonsbygging
 • god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • evne til å jobbe strukturert, selvstendig og målrettet
 • pålitelig og ansvarsbevisst
 • personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Lønn etter gjeldende avtaler og ansettelsesvilkår i Trøndelag fylkeskommune
 • Opplæring lokalt og sentralt fra fylkeskommunen
 • Det kreves politiattest for tilsetting i skoleverket