• Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  24.01.2022
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4293576
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune

Oslobygg KF søker seniorrådgiver reklamasjon

Oslo kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Oslobygg KF er en av landets største eiendomsforvaltere med en variert eiendomsportefølje. Aktuell stilling inngår i divisjon vedlikehold og er videre plassert i avdeling strategi og plan i seksjon analyse.  

Seksjonen er sammensatt av ulike fagmiljøer som tekniske controllere, rådgivere innen universell utforming, rådgivere innen vedlikehold/vedlikeholdsplanlegging samt rådgivere på reklamasjon og garantioppfølging. Vi er totalt 10 faste ansatte i seksjonen. 

Oslobygg KF har høye ambisjoner når det gjelder hvordan vi skal håndtere feil og mangler i både store og små prosjekter i samarbeid med våre leverandører. Fasen etter overlevering er ofte hektisk, og det er viktig for oss å håndtere dette sammen med leverandør på en slik måte at det ikke blir til hinder eller ulempe for byggets daglige drift. Rådgiver innen reklamasjon skal involveres i god tid før overlevering av prosjektet med mål om å forebygge feil og mangler i samråd med interne roller og eksterne samarbeidspartnere.  

Oslobygg KF skal opptre imøtekommende og sørge for å løse de situasjoner som oppstår som følge av feil og mangler på en strukturert og profesjonell måte. Arbeidet skal skje med bakgrunn i kontrakt, øvrige rammebetingelser, aktuelt lovverk, interne prosedyrer og strategier.  

Teamet som per i dag jobber som rådgivere på reklamasjon består av to dyktige medarbeidere. I en hektisk og variert arbeidshverdag, med mange spennende arbeidsoppgaver, og med ambisiøse planer for fremtiden, søker vi med dette etter ytterligere to dyktige ansatte til vår seksjon.  

Arbeidsoppgaver:

Som seniorrådgiver reklamasjon vil du hovedsakelig ha følgende arbeidsoppgaver:

 • Aktivt bidra med strategi- og prosedyrearbeid relatert til foretakets garanti- og reklamasjonsoppfølging 
 • Gjøre seg kjent med kontrakt, rammevilkår og entreprise etter behov 
 • Sørge for avklaringer av garanti og reklamasjonssaker med leietaker, entreprenør/leverandør samt internt i foretaket  
 • Aktivt benytte foretakets internkontrollsystem, ORRA, for reklamasjonsoppfølging og kommunikasjon  
 • Sikre effektiv saksbehandling og kvalitetssikring av garanti og reklamasjonsaker fra innmelding til ferdig utbedring  
 • Bidra til samhandling, effektiv og konstruktiv kommunikasjon både internt og eksternt  
 • Etter behov delta ved gjennomføring av fullskalatester, teknisk kontrollbefaring, overlevering, prøvedriftsmøter og garantibefaringer  
 • Bidra med kvalitetssikring av FDVU-leveranse for å avdekke eventuelle mangler  
 • Fungere som foretakets rådgiver innen garanti og reklamasjonsoppfølging  
 • Koordinere samt bidra til god styring, kontroll og løpende rapportering på budsjett og regnskap  

Kvalifikasjoner:

 • Relevant utdanning, minimum 3 år, fortrinnsvis som bygningsingeniør, tekniker, fagbrev/mesterbrev tekniske fag e.l. Lang relevant arbeidserfaring kan kompensere for manglende formell utdannelse 
 • Lang og relevant arbeidserfaring fra store prosjekter initiert fra offentlig sektor, drift, vedlikehold, teknisk forvaltning e.l. av eiendom 
 • God kjennskap til Office365 med Teams, Sharepoint, PowerPoint mm. 
 • Erfaring med internkontroll- og FDVU-systemer 
 • Ønskelig med erfaring fra å jobbe med en variert portefølje som dekker ulike typer formål
 • Svært god muntlig og skriftlig fremstillingsevne 

Personlige egenskaper:

 • Du tar initiativ til å bygge, videreutvikle og dele kompetanse knyttet til foretakets garanti og reklamasjonsoppfølging 
 • Du evner å håndtere en hektisk arbeidshverdag med varierte oppgaver, du jobber strukturert og selvstendig, men trives også med teamarbeid 
 • Du evner å forstå komplekse problemer og situasjoner og løser dette på bakgrunn av rasjonelle vurderinger som bygger på faglig kunnskap og erfaring  
 • Du er effektiv, oppnår høy kvalitet og har høy grad av gjennomføringsevne samt bidrar til god styring og kontroll på budsjett og regnskap  
 • Du er løsnings- og serviceorientert samt har evne til å bygge gode relasjoner både internt og eksternt  

  Vi tilbyr:

  • Varierte og spennende arbeidsoppgaver som løses både selvstendig og i team
  • Bli en del av et stort foretak med høye ambisjoner og tverrfaglig kompetanse i et av landets største fagmiljøer
  • Kontorplass i moderne bygg lokalisert sentralt på Helsfyr
  • God pensjons-, og forsikringsordninger samt lånebetingelser gjennom Oslo pensjonsforsikring
  • Fleksitidsordning
  • Treningsfasiliteter
  • Lønn etter avtale
   
  • Bedrift
   Oslo kommune
  • Søknadsfrist
   24.01.2022
  • Sted:
   OSLO
  • Stillingstype:
   Heltid
  • Bransje:
   Offentlige tjenester og forvaltning
  • Utdanningskrav:
   Påkrevet
  • Arbeidserfaring:
   Ønskelig
  • Fylke:
   OSLO
  • Arbeidssted:
   OSLO
  • Antall stillinger:
   1
  • karriere-kode:
   4293576
  • Se her for andre jobber fra Oslo kommune