• Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  18.05.2021
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3796249
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune

Oslo VO Rosenhof trenger ny avdelingsleder

Oslo kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Oslo VO Rosenhof har som visjon å legge til rette for økt sosial mobilitet. I tråd med målsettingene til Byråd for inkludering, arbeid og sosiale tjenester er det en målsetting at Oslo VO skal bidra til integrering gjennom å tilby opplæring av høy kvalitet basert på deltakernes behov - enten alene eller i samarbeid med andre aktører som tilbyr opplæring og læringsarenaer utenfor det formelle utdanningssystemet. Skolen skal tilby relevant og opplæring av høy kvalitet tilpasset deltakernes behov og læreforutsetninger som øker deltakernes muligheter og forutsetninger for å lykkes i det norske samfunnet.

Oslo VO Rosenhof søker nå avdelingsleder til avdelingen for Forberedende Voksenopplæring (FVO). FVO er et forsøk med modulstrukturerte læreplaner som gir  modulisert opplæring for voksne på grunnskolens nivå, og opplæringen er et tiltak i regi av NAV. FVO ved Oslo VO Rosenhof er også i et samarbeidsprosjekt på tvers i VO hvor en førsøker å kombinerer Forberedende voksenopplæring (FVO) med Modulstrukturert fag- og yrkesopplæring (MFY). 

Vi ønsker en medarbeider med stort engasjement for voksne innvandrere som trenger opplæring i å bruke det norske språket og i grunnleggende ferdigheter, slik at de styrker sine muligheter til å bli aktive deltakere i samfunnet. Vi ønsker en avdelingsleder som vil være med å opprettholde det gode samarbeidet som er opprettet på tvers av NAV og skolen, men samtidig se nye løsninger og utfordre allerede etablert praksis.

Vi ønsker deg som tenker at det å være avdelingsleder betyr at du kan utgjøre en forskjell for flere, både for våre deltakere og for våre dyktige ansatte.
Vi søker en 100% stilling, med så snar tiltredelse som mulig. Stillingen er i dag lokalisert i Osterhaus' gate 22.

Arbeidsoppgaver:

 • Du leder og utvikler en avdeling som jobber systematisk med oppfølging av deltakernes læring og utvikling.
 • Du leder og motiverer medarbeidere til samarbeid og presis innsats for å utvikle deltakernes muligheter til å bli aktive deltakere i samfunnet.  
 • Du leder og motiverer medarbeidere til samarbeid og målrettet innsats som sikrer god undervisning, og du deltar i lærernes læring og utvikling.
 • Du har kontakt med eksterne aktører, eks NAV, og er med å utvikle et tett samarbeid på tvers av sektorene. 
 • Du synliggjør skolens virksomhet på en positiv måte.
 • Du deler på å utføre øvrige oppgaver som må ivaretas ved skolen, ut fra kompetansen som helhet i lederteamet.

Kvalifikasjoner:

 • Du har relevant høyere utdanning innen ledelse og solid lærer- og skoleledererfaring, 
 • Du har pedagogisk kompetanse og gjerne høyere utdanning innen språkopplæring, primært fra norsk og andrespråksopplæring.
 • Du har erfaring med, innsikt i og forståelse for utviklingsprosesser i skolen, samt hvordan bruke resultater og grunnlagsdata for å drive utviklingsprosesser.
 • Du har gjerne kompetanse og erfaring med bruk av ulike metoder knyttet til grunnleggende lese- og skriveopplæring.
 • Du har erfaring med hvordan IKT kan benyttes for å fremme læring og sikre gode digitale ferdigheter hos deltaker.

Personlige egenskaper:

 • Du er en tydelig og synlig leder som engasjerer, motiverer og inspirerer til målrettet samarbeid og felles innsats for deltakernes læring og utvikling.
 • Du er opptatt av at ledergruppa skal skape resultater sammen og viser god gjennomføringsevne.
 • Du har godt humør, og er opptatt av å skape et positivt arbeidsmiljø og vil gjøre andre gode.
 • Du ser muligheter for kvalitetsutvikling og har tålmodighet til å gjennomføre endringsprosesser der deltakeres og ansattes læring står i fokus.
 • Du evner å lytte og involvere for å skape gode relasjoner med deltakere og kollegaer.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

 • En mulighet til å utgjøre en forskjell gjennom meningsfylte arbeidsoppgaver.
 • Et engasjerende arbeidsmiljø med profesjonelle kollegaer.
 • Pedagogiske utfordringer og faglig trykk.
 • Et spennende, utfordrende og godt læringsmiljø.
 • Lønn og arbeidsbetingelser etter avtaleverk.
 
 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  18.05.2021
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3796249
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune